Uruchomili pomoc dla 600 osób

Uruchomili pomoc dla 600 osób

Rotary Club Jelenia Góra od samego początku zbrojnego najazdu Rosji na Ukrainę zaangażował się w pomoc humanitarną. Pierwotnie pomoc polegała na dostarczaniu broniącemu się narodowi podstawowych środków do życia i przetrwania. Wraz z falą uchodźców przybywających do Polski, w tym do Jeleniej Góry i okolic, skupiono się na pomocy przybyszom z Ukrainy na miejscu. RC Jelenia Góra we współpracy z władzami Jeleniej Góry i innymi organizacjami pozarządowymi prowadzi Centrum Pomocy Humanitarnej, w którym w sposób zorganizowany dystrybuuje wśród uchodźców żywność i podstawowe produkty. Członkowie naszego klubu wraz z wolontariuszami codziennie zajmują się zakupem, transportem, przygotowywaniem zestawów pomocowych. Rotary Club Jelenia Góra nadzoruje na każdym etapie dystrybucję produktów, w losowych sytuacjach dowozimy je do potrzebujących.  Co miesiąc około 200 rodzin otrzymuje przygotowane przez nas podstawowe paczki żywnościowe. Staramy się, aby z pomocy mogły korzystać wyłącznie osoby w kryzysowej sytuacji, przede wszystkim niepełnosprawni, dzieci do 18 miesięcy, rodziny wielodzietne i seniorzy. Ponadto udzielana jest opieka medyczna w sytuacjach nagłych. Staramy się również pomagać uchodźcom w znalezieniu zakwaterowania, kiedy po raz pierwszy przyjeżdżają do naszego miasta czy organizować opiekę medyczną w nagłych wypadkach. Z pomocą zakupionych przez RC Jelenia Góra stanowisk komputerowych, przybysze mogą załatwiać formalności urzędowe on-line.

Nasze działania zaspokajają najpilniejsze potrzeby, ale także wspierają nasze wspólne wysiłki na rzecz stworzenia stabilnego, bezpiecznego środowiska dla uchodźców w perspektywie długoterminowej, co ma nieoceniony walor psychologiczny.

Dzięki przystąpieniu RC Jelenia Góra do realizacji Disaster Grant, mogliśmy zwiększyć zasięg udzielanej pomocy. W ramach piątej transzy za kwotę blisko 40 000 zł udało nam się uruchomić pomoc dla kolejnych 600 osób. Potrzebujący otrzymali żywność i przedmioty codziennego użytku.

Rotary Club Jelenia Góra jest jednym z kilku polskich klubów, które wykorzystały środki pomocowe z wszystkich pięciu transz Grantu dla Ukrainy. W sumie pozyskane środki wraz z finansowych udziałem własnym klubu sięgają 400 000 zł, co pozwoliło na udzielenie niezbędnej pomocy kilkunastu tysiącom potrzebujących.

Andrzej Kamiński, RC Jelenia Góra

Fot. Michał Grajber, RC Jelenia Góra

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.