Uroczysty jubileusz RC Warszawa Konstancin

Uroczysty jubileusz RC Warszawa Konstancin

17 czerwca 2021 r. RC Warszawa Konstancin obchodził jubileusz 5 – lecia swojego istnienia. Uroczystość otworzył Prezydent Klubu Krzysztof Żyndul tradycyjnym uderzeniem w dzwon i powitał Gości zebranych w Konstancińskim  Domu Kultury „Hugonówka” oraz tych oglądających relację online.

Minutą ciszy zebrani na uroczystości uczcili pamięć zmarłego przed tygodniem Andrzeja Radzimińskiego – współzałożyciela ruchu rotariańskiego w Polsce, członka – założyciela Klubu Rotary w Konstancinie, Przyjaciela, niezwykle mądrego i dobrego człowieka.

W dalszej części wieczoru Andrzej Cieślawski – Past Prezydent Klubu przybliżył historię stowarzyszenia i omówił główne projekty charytatywne zrealizowane przez klub zgodnie z rotariańskim mottem: „Służba ponad korzyść własną”. Dotyczyły one ochrony zdrowia, edukacji i kultury.

W przedsięwzięciach aktywnie brał udział klub Rotaract „Victory” – część Rotary International, skupiającej dorosłą młodzież identyfikującą się z ideami Rotary.

Główne projekty Klubu:

Projekt „Good start” – polega na wyposażaniu świetlic środowiskowych i domów dziecka w sprzęt multimedialny do samodzielnej nauki języka angielskiego w oparciu o autorski program rotarianki Anny Wieczorek.

Międzynarodowa Rotariańska Wymiana Młodzieży – jest to roczny pobyt uczniów szkół średnich u rodzin za granicą  i odwrotnie, przyjmowanie młodzieży z różnych krajów świata przez nasze rodziny.

Projekt „Biedronka” – zainicjowany przez Rotaract „Victory”, a koordynowany przez Anię Grzywacz Past-DRR D2231 oraz Teresę Sendor, polegający na odbieraniu ze sklepów tej sieci żywności na granicy terminu przydatności. W ciągu roku przekazano domom opieki społecznej i domom samotnej matki produkty o wartości ponad 1 miliona złotych!

Projekt „Book Stop” – tzw. otwarte biblioteki ustawione w miejscach publicznych pozwalają na swobodną wymianę książek. Książkę można pożyczyć, ale też można zostawić własną.

Pomoc dla  dzieci z domów dziecka – zorganizowano kilka koncertów i warsztatów muzycznych dla wychowanków Domów Dzieci w Pęcherach, zbudowano altanę, wyposażono w telewizory mieszkanie wychowanków rozpoczynających samodzielne życie.

W okresie pandemii zainicjowano projekt „Podziel się laptopem” i przekazano dzieciom z Chełma, Brodnicy, Skopania i Nagłowic laptopy, by umożliwić im zdalną naukę.

Rotariańskie Pikniki promujące zdrowy styl życia –to imprezy edukacyjne pod hasłem „Uwaga! Udar!”. Umożliwiały bezpłatne badania, poradę lekarską i wysłuchanie tematycznych wykładów.

Promocja za granicą muzycznie uzdolnionej młodzieży – projekt realizowany z Klubem Rotary Warszawa Fryderyk Chopin oraz Rotary Club Catania Est. Odbyły się już koncerty we Włoszech, w Polsce i Holandii

Zakup mikrobusu dla Domów Dzieci w Pęcherach – nowy projekt prowadzony wspólnie z klubem Warszawa Fryderyk Chopin oraz Catania Est z Sycylii

Jubileusz to dobry moment na uhonorowanie zasłużonych osób. Marian Karolczak, jako najstarszy stażem rotarianin w kraju (od 1988 r.) odebrał z rąk PDG Barbary Pawlisz Medal 90 – lecia Rotary w Polsce. Czwartkowy wieczór był także okazją do wręczenia Adriannie Kończak znaczka rotariańskiego jako symbolu przyjęcia do naszego Klubu i w szeregi społeczności Rotary International. Następnie finaliści konkursu o fundusze na rozwój swoich pasji otrzymali „Stypendia dla uzdolnionej młodzieży”, ufundowane wspólnie przez nasz Klub i Warszawa Fryderyk Chopin.

Uroczysty wieczór zakończył koncert fortepianowy znakomitego artysty, naszego klubowego kolegi – Waldemara Malickiego.

Dziękujemy Gościom za obecność osobistą i online. Artyście za oprawę muzyczną na najwyższym poziomie. Dziękujemy także za wszystkie otrzymane listy gratulacyjne, życzenia i prezenty. Działamy dalej! 

Jagoda Karolczak, RC Warszawa Konstancin

Fot. z arch. RC Warszawa Konstancin

Źródło (tekst i foto): http://www.konstancinrotary.pl/

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.