Umowa o partnerstwie podpisana

Umowa o partnerstwie podpisana

29 kwietnia 2018 roku Prezydenci klubów RC Ludwigslust i RC Bydgoszcz Brda – Albrecht Lotz i Hanka Rak – podpisali formalną umowę o partnerstwie i współpracy.

Wspólne wyjście do Opery na przedstawienie w ramach Bydgoskiego Festiwalu Operowego nadało uroczysty charakter aktowi podpisania dokumentu. Prezydenci klubów podkreślają, że od tej chwili należy wspólnie szukać pomysłów, aby dzięki naszemu partnerstwu jeszcze aktywniej działać na rzecz innych. Stałe zarządy ds. współpracy będą w obu klubach koordynować działania.

Rotarianie z Niemiec i Polski mieli dotąd okazję do dwóch spotkań, czego owocem stała się chęć bliższej współpracy. Naszym celem jest rozwój partnerstwa polsko-niemieckiego, podejmowanie wspólnych inicjatyw i realizacja projektów. Głównym punktem ciężkości będzie praca z młodymi, a w szczególności rozwijanie możliwości wzajemnej wymiany młodzieży. Rotary, jako organizacja o zasięgu światowym, stworzyło i prowadzi największy program wymiany młodzieżowej.

Ponadto, dzięki wspólnym spotkaniom i pracy nad projektami, będziemy starali się rozumieć specyfikę klubu partnerskiego i w konkretny sposób wzajemnie sobie pomagać.

Dziewięcioro członków z RC Ludwigslust zapoznało się 28 kwietnia 2018 roku z najważniejszym projektem RC Bydgoszcz Brda i odwiedziło Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu. RC Bydgoszcz Brda od lat pomaga i wspiera tę resocjalizacyjno-wychowawczą placówkę, w której kilkadziesiąt dziewcząt ma możliwość ukończenia szkoły i zdobycia zawodu.

Albrecht Lotz, prezydent RC Ludwigslust, podobnie jak pozostali członkowie niemieckiego klubu, byli pod głębokim wrażeniem, jak wychowawcy ośrodka próbują naprawić wszystko to, z czym nie poradziły sobie rodziny i dotychczasowe środowisko dziewcząt, które z różnych powodów trafiły do Samostrzela. W dobrze wyposażonych pomieszczeniach odbywa się kształcenie zawodowe pod opieką doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry. W momencie ukończenia 18 roku życia dziewczęta opuszczają placówkę i mają większe szanse na lepsze życie.

Elżbieta Nowikiewicz
sekretarz klubu RC Bydgoszcz Brda
członek ICC Polska-Niemcy

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.