Uganda prosi o pomoc

Uganda prosi o pomoc

Do PDG Łukasza Grochowskiego, który w bieżącej kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Służby Międzynarodowej w naszym Dystrykcie, wpłynął list od Gubernatora Dystryktu Kanungu w Ugandzie z prośbą o poinformowanie naszych klubów o trudnej sytuacji i rozważnie możliwości pomocy dzieciom ze Szkoły Miłosierdzia Bożego w Kanungu.

Odsetek ugandyjskich dzieci, które rezygnują z nauki, jest zatrważająco wysoki. Głównym powodem tego zjawiska jest brak możliwości zapewnienia uczniom posiłku w szkole oraz trudna sytuacja finansowa rodzin, które nie mogą zaopatrzyć swoich pociech w pomoce naukowe i mundurki, mimo że edukacja w Ugandzie jest darmowa. Jego skutkiem są natomiast, m.in. duży odsetek nastoletnich ciąż i wczesnych ślubów oraz wysoka przestępczość. Młodzież, która jest zmuszona zrezygnować z edukacji, jest też częściej narażona na przemoc domową oraz na pogorszony stan zdrowia – zarówno wśród młodych matek, jak i ich dzieci. W jeszcze gorszej sytuacji znajdują się dzieci osierocone lub z ubogich domów. Średnio jedno na każde 20 dzieci w wieku szkolnym nigdy nie poszło do szkoły, a 60% z tych, które rozpoczęły naukę, musi z niej zrezygnować przed ukończeniem obowiązkowych siedmiu klas.

Dystrykt Kanungu to jeden z biedniejszych regionów Ugandy, który nie otrzymuje odpowiedniej pomocy od lokalnego rządu w zakresie edukacji i ochrony zdrowia. Dzieci w wieku szkolnym nie mogą rozpocząć edukacji, ponieważ pochodzą z ubogich rodzin lub są sierotami i nie stać ich na wydatki związane z rozpoczęciem nauki w szkole. Jakość nauczania również jest niska z uwagi na przepełnione klasy, brak podręczników, pomocy naukowych i posiłków dla uczniów, niewłaściwą politykę samorządów, niską motywację wśród nauczycieli i brak kontroli nad ich pracą oraz przez ograniczone struktury szkolne.

Szkoła Miłosierdzia Bożego w Kanungu (Uganda) ma już pięć lat i powstała jako odpowiedź na potrzebę zagwarantowania dzieciom dostępu do edukacji. Znajduje się w Kanungu, graniczącym z Demokratyczną Republiką Konga i oddalona jest o 380 km od stolicy Ugandy, Kampali oraz o 70 km od miasteczka Kabale. W szkole uczy się 198 uczniów od przedszkola do klasy szóstej. Lokalna społeczność stara się z całych sił, aby wyżyć z niewielkich działek rolnych. Większość gospodarstw musi się utrzymać za jednego dolara dziennie. Tutejsze rodziny liczą ok. sześciu członków, a średnio jedna kobieta rodzi ponad siedmioro dzieci.

Chcemy zapewnić potrzebującym dzieciom obiady w szkołach, mundurki oraz inne podstawowe przybory szkolne. W zależności od możliwości finansowych rodzin lub opiekunów, pobieramy opłatę w wysokości od 10 do 20 dolarów za semestr (trzy miesiące), aby pokryć koszty pobytu dziecka w szkole. Jeśli rodzice nie są w stanie zgromadzić takich środków, prosimy ich o wykonywanie drobnych prac na terenie szkoły. Część z nich jest jednak nosicielami wirusa HIV; są więc zbyt słabi, aby wykonywać prace fizyczne.

Zrzeszyliśmy również rodziców, dla których organizujemy szkolenia na temat planowania rodziny, praw człowieka, zrównoważonego rolnictwa, higieny osobistej, macierzyństwa i opieki nad dziećmi, zarządzania środowiskiem oraz możliwości pozyskania funduszy. Dzięki finansowaniu pomożemy im zapoczątkować projekty, które będą stanowić dla nich dodatkowe źródło dochodu, takie jak hodowla trzody chlewnej, drobiu, uprawa warzyw, kwiatów i grzybów czy krawiectwo.

Apel o pomoc:

Dzieci nadal uczęszczają do tymczasowych klas zbudowanych ze ścinków drewnianych; brakuje im mebli i podręczników.

 

Obecne potrzeby to:

 

1. Instalacja paneli słonecznych 7. Budowa dormitorium
2. Budowa pomieszczeń – klas 8. Wsparcie programu dożywiania uczniów
3. Budowa toalet 9. Zakup mebli szkolnych
4. Zapewnienie dzieciom opieki zdrowotnej 10. Opłacenie personelu
5. Budowa bloku administracyjnego 11. Opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dzieci
6. Dostarczenie materiałów dydaktycznych 12. Podłączenie kanalizacji

 

Połączmy siły i zapewnijmy dzieciom dostęp do edukacji na wysokim poziomie. Możemy to zrobić poprzez:

 

1. Sponsorowanie dziecka ($150 rocznie) 7. Zapewnienie pomocy dydaktycznych
2. Przekazanie artykułów szkolno-biurowych 8. Opłacenie nauczycieli lub pozostałego personelu
3. Przekazanie nowych lub używanych ubrań i obuwia 9. Przekazanie żywności na program dożywiania uczniów
4. Przekazanie mundurków 10. Wsparcie opieki pediatrycznej
5. Przekazanie zabawek, np. lalek, zjeżdżalni itp. 11. Przekazanie komputerów itp.
6. Budowę klas i innych pomieszczeń 12. Darowizny finansowe

 

John Bosco Agaba

Past Prezydent Rotary Club of Kabale, RID 9211

E-mail agabajb@gmail.com

Tel/WhatsApp: +256772825293

Tłumaczenie: Rafał Tondera, RAC Warszawa, RC Warszawa Józefów

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.