Nowy projekt RC Wolsztyn

Nowy projekt RC Wolsztyn

Rotary Club Wolsztyn uruchomił kolejny ze swych programów pomocowych, a mianowicie program „UCZĘ SIĘ, GDY MAM GDZIE”. Celem tego programu, jak już sama nazwa sugeruje, jest tworzenie odpowiednich warunków do nauki dzieci i młodzieży, tam gdzie są one trudne czy wręcz ich nie ma. Mamy w szczególności na względzie dzieci z pewnymi ograniczeniami zdrowotnymi lub żyjącymi w trudnych warunkach lokalowych.

Poddając modernizacji, adaptacji pokój (pomieszczenie) i odpowiednio wyposażając, możemy stworzyć zupełnie inne warunki do normalnego funkcjonowania np. dwóch osób tak, aby każda miała swój autonomiczny kącik, aby wzajemnie sobie nie przeszkadzały, a jednak były razem. Ważnym jest , aby wszelkie prace modernizacyjne i remontowe wykonać sprawnie w maksymalnie krótkim terminie tak by minimalnie, tylko w niezbędnym zakresie zakłócać życie rodzinne.

Tym razem dzięki wspaniałemu projektowi pani architekt Marty oraz sprawnej, wręcz błyskawicznej pracy panów Roberta i Rafała udało się stworzyć znakomite warunki do nauki dwóm uroczym dziewczynkom z których jedna jest niepełnosprawna fizycznie.

Bardzo dziękujemy za zrozumienie i wielkie serce. Radość dziewczynek z posiadania własnych „pokoików” była nie do opisania, a uśmiechom nie było końca. Warto działać i pracować dla takich chwil.

Krzysztof Piotrowski, RC Wolsztyn

Fot. Sylwia Kobus-Warząchowska

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.