Tytuł dr honoris causa dla prof. Wojciecha Witkiewicza

Tytuł dr honoris causa dla prof. Wojciecha Witkiewicza

15 listopada 2017 roku, w trakcie obchodów Święta Nauki na Politechnice Wrocławskiej, Rotarianin, prof. Wojciech Witkiewicz otrzymał tytuł doktora honoris causa tej uczelni.

Profesor Witkiewicz jest dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, wyróżnienie otrzymał za ogromne zasługi dla samej uczelni jak również dla rozwoju polskiej medycyny i techniki medycznej. Wprowadził do niej wiele nowatorskich narzędzi, materiałów i technik operacyjnych, w tym robotykę do chirurgii, w postaci jedynego w Polsce robota do wykonywania operacji da Vinci.

To kolejny tytuł dr honoris causa dla Profesora, w 2011 roku otrzymał to wyróżnienie od Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, z którym współpracuje.

Prof. Witkiewicz urodził się w 1944 roku w Zarzeczu, w 1986 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, w 1974 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych, w 1984 roku doktora habilitowanego, w 1996 profesora. W latach 1974-2014 był aktywnym nauczycielem akademickim Akademii Medycznej, a następnie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Jest specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej, naczyniowej, angiologii
oraz transplantologii klinicznej. Od 1990r. pełni funkcję Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu i Ordynatora
Oddziału Chirurgii. Dzięki jego zaangażowaniu i aktywnej działalności
naukowej Szpital w 2014 roku uzyskał status Krajowego Naukowego
Ośrodka Wiodącego KNOW.

Ma w swoim dorobku 410 prac naukowych, 534 krajowe i zagraniczne
referaty oraz doniesienia konferencyjne, a także 3 rozdziały w
podręcznikach akademickich i 12 rozdziałów w książkach. Jego prace
były cytowane ponad 550 razy.

Profesor Witkiewicz jest założycielem i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej. W 2010 r. dzięki niemu w Szpitalu we Wrocławiu pojawił się robot chirurgiczny do przeprowadzania operacji da Vinci, jako zaczątek chirurgii robotowej w Polsce. Naukowiec uczestniczy w Międzynarodowych Programach Badania Leków, w 2013 roku został zaproszony do współpracy z czołowymi specjalistami medycyny regeneracyjnej z Uniwersytety Yale i Duke oraz udziału w projekcie Humacyte, dotyczącym wszczepienia chorym pierwszego naczynia krwionośnego wyhodowanego poza organizmem człowieka. We Wrocławiu zostało już wszczepionych 30 takich protez. Profesor jest także członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.

Był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Do najważniejszych wyróżnień należą Krzyż Kawalerski (2001), Krzyż Oficerski (2004), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2017), Nagroda Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola (2007), Medal dla Największej Osobowości w Polskiej Gastroenterologii (2009), Order Rycerski św. Sylwestra – najwyższe odznaczenie przyznane przez papieża Benedykta XVI osobom świeckim (2009) oraz tytuł Ambasadora Wrocławia (2011).

– Chciałem podziękować władzom Politechniki Wrocławskiej za ten zaszczyt, który mnie dzisiaj spotyka. Jestem wzruszony, że przyznano mi, jako lekarzowi, najwyższe wyróżnienie honorowe ze strony uczelni. Przyjmuję je, jako wyróżnienie dla wszystkich ludzi i zespołów, z którymi kiedykolwiek przyszło mi współpracować – mówił prof. Witkiewicz, odbierając nagrodę.

– Dziś jesteśmy w miejscu, gdzie rozwijają się fizyka, chemia i nauki techniczne i to właśnie rozwój nauk podstawowych był główną siłą napędową dla tego, czym dzisiaj dysponujemy. Dawniej podstawowym celem medycyny było przedłużanie życia, obecnie celem jest poprawa jego jakości. Sama medycyna tego nie osiągnie, ale dzięki współpracy z naukami technicznymi jest to już możliwe – podkreślił.

Prof. Wojciech Witkiewicz jest 64. osobą, której Politechnika Wrocławska nadała tytuł doktora honoris causa.

Jest założycielem i pierwszym Prezydentem Rotary Club Wrocław.

Ilona Nowacka, RC Elbląg Centrum
Źródło: Materiały Politechniki Wrocławskiej
zdjęcie ze strony http://wssk.wroc.pl/nasz-szpital

Zobacz też

Koncert charytatywny dla Julki

Koncert charytatywny dla Julki

W dniu 17 listopada b.r Interact Grudziądz Centrum z pomocą swojego starszego brata – Klubu Roraty Grudziądz Centrum, zorganizował koncert…

Ciepłe buty dla 200 dzieci

Ciepłe buty dla 200 dzieci

W dniu 18 listopada 2017 odbyła się cykliczna już akcja „Ciepłe buty na zimę” zorganizowana przez Rotary Club Szczecin Center.…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.