Szkolenia i obrady w Kielcach

Szkolenia i obrady w Kielcach

Dwudniowy pobyt Rotarian w Grand Hotelu w Kielcach został przygotowany z dużą dbałością o zapewnienie idealnych warunków do przeprowadzenia PETS (President Elect Training Seminar) i wydarzeń towarzyszących.

W piątek 10 marca 2023 roku o godz. 18:00 rozpoczęły się obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dystryktu 2231. Spotkanie miało przede wszystkim na celu poddanie pod głosowania uchwał dotyczących nadchodzącej kadencji obecnego Gubernatora Elekta, Marka Wcisło. Podczas zebrania przyjęto m.in. budżet na nadchodzącą kadencję, przegłosowano nową stawkę składki oraz zatwierdzono skład nowego Zarządu.

W sobotę, 11 marca od 9.00 do 18.00 odbywały się sesje ogólne PETS i warsztaty dla Prezydentów Elektów i Sekretarzy, a o 19:30 pracowity dzień zakończyła wspólna kolacja, podczas której Gubernator Elekt Marek Wcisło wręczył oficerom Dystryktu nominacje na funkcje, jakie będą pełnić w kolejnej kadencji.

Sobotnią sesję plenarną otworzył PDG Łukasz Grochowski. Odegrano hymny i powitani zostali past gubernatorzy oraz senator RP Jerzy Wcisła. Następnie DGE Marek Wcisło przedstawił sylwetkę Prezydenta Elekta Rotary International R. Gordona R. McInally i temat prezydencki na lata 2023-24 „Create Hope in the World” – „Przynośmy światu nadzieję”.

PDG Janusz Potępa, kolega klubowy Gubernatora Elekta, zgodnie ze zwyczajem, przedstawił jego sylwetkę. Po tej ciekawej prezentacji o roli i celach prezydentów w klubach opowiedział PDG Łukasz Grochowski.  Na temat „DEI Różnorodność, Równość i Integracja” mówił Michał Skup, o zbliżającej się wielkimi krokami Konwencji w Melbourne opowiedziała Lucyna Momot, a projekt „Umysł Podróżnika” przedstawiła Małgorzata Riabcew.

Od godz. 11.00 do 16.30 w czterech blokach tematycznych odbywały się warsztaty w grupach dla Prezydentów Elektów i Sekretarzy Klubów. Podczas zajęć poruszane były m. in. kwestie: rozwoju członkostwa (prowadzący: Małgorzata Szymczyk, Jagoda Zmarz), public relations PR i mediów elektronicznych (prowadzący: Dorota Wcisła, Marek Łatko), Rotary Foundation (prowadzący: PDG Janusz Potępa, Piotr Figurski) i kierowania działalnością klubu (prowadzący: PDG Łukasz Grochowski, DG Piotr Jankowski, Michał Sowa).

Bezpośrednio po sesjach wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników.

Podczas drugiej sesji ogólnej o wymianie młodzieży opowiedziała Borysław Czarakcziew, a szkolenie RODO poprowadził Robert Gadzinowski. Na temat projektu Eko Port w Giżycku mówili Jerzy Banach i Stefan Weker. Podsumowania i zamknięcia sesji szkoleniowych dokonał DGE Marek Wcisło.

Coroczne szkolenia są znakomitą okazją, aby budować wśród Rotarian zaangażowanie, wzajemnie się inspirować a także być na bieżąco z akcjami prowadzonymi przez polskie kluby Rotary oraz przez Rotary International.

Dziękujemy RC Kielce za wspaniałą organizację, a szczególnie Magdalenie Żmijewskiej, która jak zawsze dopilnowała, aby wszystko było na najwyższym poziomie.

Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Fot. Zdzisław Kiedrowski, RC Wrocław

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.