Stypendium Rotariańskie

Stypendium Rotariańskie

RC Warszawa Fryderyk Chopin uruchomiło trzecią edycję Stypendium Rotariańskiego. Do inicjatywy klubu przyłączyły się RC Warszawa Konstancin, RC Warszawa Józefów, Warszawski Klub Rotariański, RC Białystok i RC Stargard oraz Fundacja im. Piotra Kotowskiego, członek korporacyjny RC Warszawa Fryderyk Chopin.

Każdy z klubów oraz Fundacja deleguje do Komisji Stypendialnej co najmniej jednego członka, a ponadto deklaruje wsparcia finansowe dla inicjatywy w postaci stypendium w kwocie 3.800 zł lub 1.000 zł bądź ich wielokrotności, w zależności od możliwości danego klubu.

Nabór wniosków trwa od 15 stycznia do 28 lutego 2023 r. a stypendium jest przeznaczone dla młodych ludzi w wieku do 18 lat. Aktualnie pula stypendialna przekracza już 25.000 zł.

W pierwszej edycji udało się zgromadzić 67 wniosków i wyłonić pięciu stypendystów, a w drugiej już ponad 220 wniosków i również przyznać pięć stypendiów. Wnioski napływają z całej Polski, albowiem cały projekt odbywa się online – wnioski składane są przez stronę www.stypendiumrotary.pl a następnie z finalistami Komisja spotyka się online za pośrednictwem systemu wideokonferencyjnego. Zapraszamy do składania wniosków oraz do udziału w kolejnych edycjach programu!

Michał Skup, RC Warszawa Fryderyk Chopin

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.