Stypendium finansowe im. Jana Bolesława Bulewicza

Stypendium finansowe im. Jana Bolesława Bulewicza

24 czerwca 2016 roku przy okazji uroczystości zakończenia roku szkolnego w Liceum Plastycznym Bernardo Morando w Zamościu, miało miejsce szczególne wydarzenie dla członków Zamojskiego Klubu Rotariańskiego. Tego dnia bowiem, zgodnie z przyjętą uchwałą naszego klubu, wyróżniającej się uczennicy w dziedzinie rzeźby, pani Aleksandrze Dziekan, zostało wręczone stypendium finansowe im. Jana Bolesława Bulewicza.

Stypendium to jest rozszerzeniem prowadzonego przez Zamojski Klub Rotariański programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionej młodzieży ze szkół zamojskich. Stypendium im. Jana Bolesława Bulewicza będzie przyznawane każdego roku w celu upamiętnienia postaci wyjątkowego artysty rzeźbiarza, konserwatora, którego pracę możemy podziwiać niemal na każdym kroku na Zamojskiej Starówce, ale również w wielu innych miastach Polski i Europy.

Inicjatorami ustanowienia tego grantu finansowego była żona zmarłego artysty pani Joanna Bulewicz z synami oraz grupa przyjaciół pan Jana Bulewicza. Zabierając głos podczas uroczystości wręczenia stypendium, pani Joanna Bulewicz przekazała z serca płynące słowa do młodych artystów Zamojskiego Liceum Plastycznego „…Mam nadzieję, że efekty pracy mojego męża będą motywacją dla młodych adeptów rzeźby. Ta nagroda niech będzie motywacją dla osób, które zechcą podążyć rzeźbiarsko-artystyczną drogą mojego męża – wspaniałego, nad wyraz skromnego, kochającego młodzież człowieka. Niech ta nagroda stanowi zachętę w doskonaleniu kunsztu artystycznego zamojskiej młodzieży…”

Tekst i fot. z arch. RC Zamość: www.rotary.zamosc.pl

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.