Statuetka SUKCES 2016 wręczona

Statuetka SUKCES 2016 wręczona

Rotary Club Gorzów Wielkopolski co roku przyznaje osobie z regionu, która osiągnęła sukces w swojej specjalności: w kulturze, sztuce, sporcie czy przedsiębiorczości – Statuetkę SUKCES. Tegorocznymi laureatami Statuetki SUKCES za 2016 rok zostali Państwo Maria i Krzysztof Szupilukowie. Uroczystość nadania tego tytułu odbyła się 11 kwietnia podczas Koncertu Zespołu Tańca Ludowego Mali Gorzowiacy.

Państwo Maria i Krzysztof Szupilukowie kierują Zespołem Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”, który działa od 1981 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorzowie Wlkp. i liczy obecnie około 180 artystów. Pan Krzysztof Szupiluk jest kierownikiem zespołu i choreografem, Pani Maria – kierowniczką artystyczną, i również choreografką.

Państwo Szupilukowie w pracy z dziećmi i młodzieżą stawiają na rozwój psychiczny, fizyczny i kulturalny wychowanków, dążą do rozbudzenia w podopiecznych zainteresowań w dziedzinie muzyki i tańca. W zespole kultywowane są polskie zwyczaje i tradycje, co przyczynia się do wzbogacenia wiedzy o naszej kulturze ludowej i narodowej oraz upowszechnienia postawy szacunku dla narodowych wartości. Ważnym celem jest również promowanie polskiego dziedzictwa kulturalnego w Polsce i na świecie.

Działalność Zespołu „Mali Gorzowiacy” to codzienna praca podczas zajęć tanecznych i wokalnych w Młodzieżowym Domu Kultury. Nieodłącznymi elementami są również: zgrupowania taneczne, warsztaty polskich tańców narodowych, kontakt z żywą kulturą regionalną, występy podczas wydarzeń kulturalnych, coroczne koncerty kolęd i pastorałek, uczestnictwo w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, konkursach tanecznych i muzycznych, przeglądach artystycznych. Zespół prezentuje się na nich z powodzeniem, zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

Najważniejsze osiągnięcia „Małych Gorzowiaków” i Państwa Szupiluków ostatnich lat to zdobyta w 2006 roku odznaka honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Zespołu „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, udział i nagrody otrzymane na festiwalach folklorystycznych. Wymieńmy tylko kilka, dla przykładu: festiwale w Cheonan w Korei Południowej, w Dżakarcie w Indonezji, na wyspach portugalskich Azorach, na Litwie czy też na Bali w Indonezji.
W 2013 roku Maria i Krzysztof Szupilukowie na wniosek dzieci z Zespołu zostali odznaczeni Orderem Uśmiechu, a w 2016 otrzymali Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Lubuskiego.

Bogactwem każdego narodu jest kultura i tradycja. Wychowując kolejne pokolenia w poczuciu poszanowania historii, Państwo Szupilukowie od ponad 35 lat przekazują wartości, które stanowią o naszej tożsamości narodowej.

Promując nasz kraj na międzynarodowych scenach muzycznych Mali Gorzowiacy stali się rozpoznawalna marką i zyskali miano ambasadora polskiej kultury, a widowiska wokalno – baletowe w wykonaniu zespołu, prezentujące perły polskiego folkloru, są zawsze wielkimi wydarzeniami artystycznymi, wzbudzającymi zachwyt i aplauz publiczności.

Statuetką Sukces pragniemy podziękować Państwu Marii i Krzysztofowi Szupilukom oraz ich współpracownikom i młodym artystom, którzy występowali i występują w Zespole, za pełną pasji i profesjonalizmu pracę oraz za nieustanne promowanie bogactwa polskiego dziedzictwa kulturowego.

Składamy najlepsze życzenia satysfakcji z realizacji planów zawodowych i osobistych. Wyrażamy nadzieję i przekonanie, że miłośnicy pięknej muzyki i śpiewu będą mogli oglądać występy zespołu Mali Gorzowiacy pod Państwa kierownictwem jeszcze przez wiele lat.

Krystyna Baj – Pawluk
RC Gorzów Wiielkopolski

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

27 maja 2024 r. pożegnaliśmy naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.