Sprzęt rehabilitacyjny dla Kliniki Budzik

Sprzęt rehabilitacyjny dla Kliniki Budzik

W olsztyńskim Szpitalu Uniwersyteckim należącym do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w dniu 5 lipca 2018 roku odbyła się uroczystość przekazania na ręce prof. Ryszarda Maksymowicza oraz dr Łukasza Grabarczyka, sprzętu rehabilitacyjnego dla Kliniki „Budzik dla Dorosłych”.

Sprzęt o wartości 55 tys. zł ma służyć osobom wybudzonym ze śpiączki w uzyskaniu sprawności fizycznej. W zasadzie jego działanie jest bardzo podobne do tego używanego przez kosmonautów w stanie nieważkości. Urządzenia zostały zakupione dzięki wsparciu czterech klubów z Warmii i Mazur – RC Olsztyn, RC Giżycko, RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński oraz RC Olsztyn-Varmia – podczas aukcji rotariańskiej na Balu, który odbył się na Zamku w Rynie w 2017 roku.

Klinika „Budzik dla Dorosłych” w Olsztynie powstała w grudniu 2016 z inicjatywy prof. Maksymowicza, Fundacji „A Kogo” – Ewy Błyszczak i dra Łukasza Grabarczyk. W Budziku pacjenci poddawani są kompleksowemu leczeniu śpiączki polegającemu na wszczepianiu komórek macierzystych, stymulatorów i skoordynowaniu innych metod. Budzik ma już na swoim koncie – osiem wybudzeń mimo, iż to zaledwie ośmiołóżkowy Oddział.

Materiał z TVKortowo

Past Prezydent RC Olsztyn Marek Ciesielski przekazał także dla Kliniki „Budzik dla Dorosłych” specjalnie namalowany obraz, autorstwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich malarzy współczesnych – Edwarda Dwurnika. Obraz zakupił i przekazał placówce sponsor – Pan Włodzimierz Midak. Darczyńca przekazując obraz powiedział, że byłby szczęśliwy gdyby trafił on na ponowną licytację by ponownie wesprzeć Klinikę „Budzik dla Dorosłych”.

Jarosław Kowalski
RC Olsztyn

Fot. z arch. RC Olsztyn

Fot. ze str. http://www.uwm.edu.pl

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.