Sprzęt medyczny dla Ukrainy

Sprzęt medyczny dla Ukrainy

15 marca 2022 roku Rotarianie z RC Lublin Centrum wysłali do szpitala polowego w Ukrainie sprzęt chirurgiczny o wartości 111 tys. zł. Sprzęt został odebrany od Krzysztofa Józefackiego z pomocą Krzysztofa Brogowskiego i Andrzeja Wojnicza, który swoim samochodem zawiózł go do magazynu prowadzonego przez Rotarianina Jacka Woźniaka z RC Lublin Centrum.

Na miejscu był też Waldemar Dziedzic z IPA Lublin, który był odpowiedzialny za dostarczenie sprzętu samochodem firmy Elmax do Chełma i stamtąd do szpitala już samochodem z Ukrainy.

Cały podarowany sprzęt został porządnie zapakowany w paczki i oklejony naklejkami z RC Lublin Centrum, Rotary Ter Streep Oestende z Belgii i RC of Lancaster Loyne.

Naklejki wykonał Krzysztof Brogowski, który też odpowiadał za specyfikację i pakowanie. Pomocni byli też Grzegorz Wójcikowski, Krzysztof Józefacki, Albert Czajka i Jacek Woźniak. Ja byłem tylko skromnym łącznikiem między stronami.

Poza akcją przekazania sprzętu RC Lublin Centrum działając wspólnie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej w Lublinie oraz Rotary Ter Streep Oostende Belgium uruchomił w Krasnymstawie (ul. Odrodzenia 45) ośrodek krótkiego pobytu dla matek z dziećmi. Trafiają tam osoby prosto z granicy na kilkudniowe pobyty, przed wyjazdem do miejsca docelowego w Polsce lub za granicą. Łączna pomoc rotariańska dla tego ośrodka wynosi do tej pory ok. 30 tys. zł. Ponadto do Lublina przyjechał właśnie pierwszy z dwóch transportów darów. Przez ośrodek w Krasnymstawie przeszło w ciągu 10 dni około 350 najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących kobiet z dziećmi oraz dziadkowie i zwierzęta domowe. Krasnystaw działa w całkowitym wolontariacie.

Uruchomiliśmy też duży, profesjonalny magazyn na dary z wózkami widłowymi w Lublinie przy ul. Wrońskiej 2.

We współpracy z Lead for the Rotary Club of Lunesdale UK oraz pozostałymi lubelskimi klubami pomagamy w uruchomieniu ośrodka dla uchodźców w Wojciechowie k. Lublina. Przyjmie on dzieci głuchonieme, które będą miały pomoc osób migających. Ośrodek poprowadzi Fundacja „Projekt Arka”, która jest właścicielem nowego budynku dla ok. 40 osób. Teraz go wyposażamy. Wsparcie rotariańskie to ok. 25 tys. zł oraz liczne dary rzeczowe.

Nasi członkowie opiekują się bezpośrednio ok. 40 osobami z Ukrainy. Dajemy im mieszkania i wyżywienie, pomagamy w adaptacji.

15 marca prezydent RC Lublin Centrum Grzegorz Wójcikowski podpisał dokumenty celne na przyjęcie darów medycznych z USA. Trafią do szpitali w Łucku i we Lwowie oraz do szpitala polowego, wg potrzeb.

 

Jerzy Kargol, RC Lublin Centrum

Grzegorz Wójcikowski, RC Lublin Centrum

Fot. Jerzy Kargol, RC Lublin Centrum

 

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.