Zbiórka środków na sprzęt do walki z COVID-19

Zbiórka środków na sprzęt do walki z COVID-19

Polski Dystrykt Rotary z inicjatywy Gubernator Małgorzaty Wojtas rozpoczął zbiórkę środków, której celem jest zakup zestawów do tlenoterapii wysokoprzepływowej niezbędnych do pomocy osobom zakażonym COVID-19.

Planowany jest zakup minimum 15 zestawów do tlenoterapii wysokoprzepływowej wraz oprzyrządowaniem w cenie 19 780 zł netto za sztukę. W cenie tej zawarte jest urządzenie, szkolenie personelu oraz jednorazowe zestawy do tlenoterapii dla 20 chorych. Jest to cena z 20% rabatem dla Rotary Polska. Sprzęt ten po wyciszeniu epidemii będzie stosowany także do leczenia chorych na POChP (Przewlekła obturacyjna choroba płuc).

W zależności od wysokości zebranej kwoty środki mogą zostać również przeznaczone na zakup innego sprzętu medycznego (pulsoksymetry, kardiomonitory, sprzęt do odsysania drzewa oskrzelowego, przenośne butle z tlenem) oraz przeciwdziałanie odległym skutkom COVID-19.
100% zebranych pieniędzy zostanie przekazanych na wskazany cel.

Prosimy o wsparcie. Link do zbiórki znajduje się poniżej. Wystarczy kliknąć na zdjęcie poniżej:

 

Możliwy jest także przelew bankowy na konto:

78 1090 2590 0000 0001 2339 7337
Adres korespondencyjny: ul. Lelewela 11 lok. 19; 42-200 Częstochowa
Koniecznie z dopiskiem urządzenie do tlenoterapii.

Zestawy te zostały zasugerowane przez prof. Waldemara Machałę, anestezjologa (RC Łódź Reymont), jako najbardziej potrzebny w obecnych warunkach sprzęt:

„Przebieg infekcji wirusem COVid-19 u niewielkiej liczby osób doprowadza do wystąpienia niewydolności oddechowej. Jej przyczyną jest blok pęcherzykowo-włośniczkowy, o różnej dynamice. Oznacza to, że zaburzeniu ulega nie tyle sama mechanika oddechowa, a zdolność do natlenienia i w mniejszym stopniu – wentylacji (eliminacji dwutlenku węgla). Przewidując konieczność leczenia takich chorych powinno się od samego początku podejmować czynności, polegające na efektywnej tlenoterapii. Można zatem domniemywać, że u większości chorych będą istniały wskazania do na pewno efektywnej tlenoterapii, a jedynie w wybranych przypadkach do wentylacji mechanicznej (respiroterapii).
Współcześnie w warunkach polskich (szczególnie poza oddziałami intensywnej terapii) wybór wśród technik natlenienia biernego nie jest duży i polega na wdrożeniu technik wysoko-przepływowych (maski twarzowe z zastawkami bezzwrotnymi i rezerwuarem tlenu), lub nisko-przepływowych (wąsy tlenowe, cewniki donosowe). Zarówno techniki wysoko-, jak i przede wszystkim nisko-przepływowe nie zapewniają choremu podania mieszaniny oddechowej zawierającej 100% tlen. Przepływ tlenu w technice niskoprzepływowej nie przekracza 3,5 l/min.; wysoko-przepływowej – 15 l/min. Im większa wentylacja chorego – tym niższe wdechowe stężenie tlenu. W obu opisywanych technikach tlenoterapii podejmowanych współcześnie – nie ma możliwości oznaczenia stężenia wdechowego tlenu. Po drugie, tlen stosowany w tychże technikach jest nienawilżony i zimny – zatem wysusza i drażni górne drogi oddechowe, co powoduje, że na niewielką efektywność nakłada się dyskomfort pacjenta odczuwającego jeszcze większą duszność.
Rozwiązaniem tej sytuacji jest zastosowanie wysoko-przepływowej tlenoterapii, która zapewnia wysoki przepływ gazów w ogóle oraz możliwość uzupełniania składu mieszaniny oddechowej tlenem o przepływie do 70 l/min. (co przekłada się na podanie 100% tlenu). Dodatkowo mieszanina oddechowa w tej technice ma temp. 37 st. C i 100% wilgotność.
Dysponując takim rozwiązaniem u chorych, u których występują zaburzenia natlenienia – możliwe będzie uniknięcie wentylacji mechanicznej z koniecznością protezowania dróg oddechowych (przez intubację) i podjęcie sedacji w warunkach oddziału intensywnej terapii.
Należy mieć przy tym świadomość, że urządzenie z uwagi na wysoki przepływ gazów będzie generować duży przepływ gazu wokół dróg oddechowych chorego – należy zatem przy czynnościach wykonywanych wokół chorego używać pełnej ochrony barierowej (fartuch chirurgiczny/ czepek/ maska chirurgiczna/ gogle/ ew. przyłbica/ rękawice)”

Fot. źródło: https://www.facebook.com/donate/550752762211555/3108603155858756/

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.