Sprzęt dla Lekarzy Nadziei

Sprzęt dla Lekarzy Nadziei

Pandemia pandemią ale dzięki nowoczesnej technologii do czerwca 2021 roku spotykaliśmy się owocnie i w całkiem  licznym gronie na komunikatorze internetowym ZOOM. Dzięki temu nie porzuciliśmy rozmów o naszej działalności pomocowej. Oczywiście brak kontaktów osobistych utrudniał logistykę pozyskiwania funduszy ale i na to znalazły się sposoby.

Powstał pomysł pomocy bardzo zacnemu stowarzyszeniu działającemu w szczególnie wspieranym przez nasz klub sektorze pomocy ludziom ubogim, zaniedbanym, poszkodowanym przez życie i los.

Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei (https://sln.org.pl/o-stowarzyszeniu/) prowadzi Przychodnię Lekarską dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich gdzie każdy  potrzebujący może otrzymać bezpłatnie pomoc lekarską i  potrzebne leki. Działalność Przychodni jest finansowana z darowizn  licznych  darczyńców zarówno prywatnych jak i instytucjonalnych oraz subsydiów  samorządu miasta, województwa małopolskiego oraz  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Po rozpoznaniu potrzeb przychodni zdecydowaliśmy się na zakup podstawowego sprzętu diagnostycznego absolutnie niezbędnego dla efektywnej działalności medycznej. Przeprowadziliśmy zbiórkę wśród członków klubu, zaprzyjaźnionych firm i osób a także naszych partnerskich klubów zagranicznych i udało się nam zebrać kwotę prawie 50 tysięcy złotych za które to środki zakupiliśmy: miernik poziomu elektrolitów, miernik krzepliwości krwi, glukometr profesjonalny, miernik wskaźników zawału serca.

Z powyższego zestawienia widać że zakres funkcjonalności  i pomiarów wszystkich sprzętów pokrywa prawie wszystkie parametry potrzebne do określenia stanu  zdrowia człowieka, a więc koniecznie potrzebne w każdej przychodni zdrowia. Zakup sprzętu uzupełniliśmy jeszcze sporym zapasem nowoczesnych środków opatrunkowych opartych o jony srebra a zużywanych w dużych ilościach, szczególnie w zimie przy leczeniu ran np. po odmrożeniach.

Ze względu na obostrzenia uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się dopiero po Nowym Roku.

Na załączonych zdjęciach przedstawiamy  kupiony sprzęt a także moment wymiany dyplomów okolicznościowych pomiędzy naszym prezydentem (po lewej – Piotrem Metzlerem) a kierownikiem przychodni  dr. Maciejem Dendurą.

Tekt i fot. Zbigniew Hajduk, RC Kraków

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

27 maja 2024 r. pożegnaliśmy naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.