Sprzątali świat w Inowrocławiu

Sprzątali świat w Inowrocławiu

W trzeci weekend września Rotary Club Inowrocław wraz z Urzędem Gminy Inowrocław, Szkołą Podstawową w Turzanach oraz Leśnictwem Balczewo zorganizowali 27. Akcję Sprzątania Świata „Polska 2020”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 osób. Podczas sprzątania udało się zebrać ok. 20 worków śmieci. Były to głównie butelki plastikowe i szklane, puszki, szmaty i elementy tworzyw sztucznych.

Akcja miała na celu zwrócić uwagę na to, jak ważne jest to, by nie śmiecić w naturze i jak niebezpieczne jest zaśmiecanie natury takimi odpadami jak plastik.

Jak powiedział prezydent RC Inowrocław Rafał Mikołajewski:

Wspólnie uczymy się, jak ważna jest troska o środowisko naturalne. Rotary w swojej działalności podejmuje szereg działań na rzecz ochrony środowiska, stąd pomysł przyłączenia się do akcji koordynowanej przez Fundację Nasza Ziemia.

Podczas swojego przemówienia prezydent RC Inowrocław podkreślił, że 330 milionów ton plastiku produkowanych jest na świecie w ciągu roku, a 80 procent plastikowych odpadów zanieczyszczających oceany to śmieci, które zostały wyrzucone na lądzie.

– Naukowcy obliczyli, że co minutę do oceanów trafia zawartość jednej śmieciarki pełnej plastikowych odpadów. Ważne abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, wyciągali wnioski, gdyż ma to wpływ na środowisko, w którym żyjemy – podkreślał Rafał Mikołajewski.

Dzieci uczestniczące w akcji otrzymały słodkie upominki, które ufundował Rotarianin Ryszard Borowicz. Na koniec w Leśniczówce w Balczewie na uczestników czekały: ciepła herbata, ciastka, ognisko oraz pieczenie kiełbasek.

RC Inowrocław serdecznie dziękuję wszystkim za udział, zaangażowanie oraz pomoc. Szczególne podziękowania należą się wójtowi gminy Inowrocław Tadeuszowi Kacprzakowi, który w dużej mierze pomógł Klubowi zorganizować to wydarzenie.

Rafał Mikołajewski, RC Inowrocław

Fot. z arch. RC Inowrocław

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.