Spotkanie Komitetu ICC Polska Rosja

Spotkanie Komitetu ICC Polska Rosja

W dniach 23-25 listopada 2018 roku w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach odbyło się spotkanie Komitetu ICC Polska Rosja – Rosja Polska. Stronę rosyjską reprezentowało 22 Rotarian a z Polski przyjechało 24 Rotarian.

24 listopada w obradach wzięli udział: Gubernatorzy – z Rosji – Alekxey Kutsenok Dystrykt 2220 i z Polski – Łukasz Grochowski Dystrykt 2231, koordynatorzy ICC: z Rosji PDG Stephan Stein z RC Kaliningrad i z Polski ICC Polska Ryszard Łuczyn z RC Zamość, Mieczysław Maciążek Asystent Koordynatora Strefowego Rotary Foundation Zone 16, przewodnicząca sekcji rosyjskiej Elena Leonteva RC Kaliningrad PP, przewodniczący sekcji polskiej Krzysztof Szkudlarek RC Giżycko PP. Byli przedstawiciele klubów rosyjskich z Ulyanovska, Kaliningradu, Rybińska i Moskavy. Stronę polską reprezentowali Rotarianie z RC Giżycko, RC Bartoszyce – Lidzbark Warmiński, RC Białystok, RC Olsztyn Varmia, RC Sopot International oraz zaproszeni goście z Wołomińskiego Klubu Biznesu.

W serdecznej atmosferze obradowaliśmy opracowując program dalszych działań Komitetu oraz omawialiśmy projekty współpracy klubów z obu stron. Kolejnym spotkaniem będzie Bal Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej, który odbędzie się w Kaliningradzie 23 lutego 2018 roku – serdecznie zapraszam.

Zapraszam do udziału w pracach komitetu przedstawicieli klubów Dystryktu 2231 – zgłoszenia proszę przesyłać na email k.szkudlarek@rotary.org.pl.

Krzysztof Szkudlarek
Przewodniczący ICC Polska Rosja

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.