Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Cały cywilizowany Świat jest zaangażowany w pomoc objętej wojną Ukrainie – zarówno organizując dostawy niezbędnego sprzętu, jak i pomagając uchodźcom wojennym, którym udało się wydostać z kraju.

Pomaganie jest wpisane w rotariański kod DNA, dlatego też Rotarianki i Rotarianie nie pozostają obojętni na krzywdę narodu ukraińskiego i wspierają wszelkie działania zarówno w Ukrainie, na przejściach granicznych, jak i w Polsce.

Rotary Club Bartoszyce – Lidzbark Warmiński aktywnie włączył się w pomoc napadniętemu sąsiadowi. Korzystając z naszych braterskich relacji z Klubami z zagranicy, pozyskujemy środki, które, we współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą humanitarną, będą wydatkowane na wsparcie uchodźców. Zaprzyjaźniony Klub Malton & Norton z Wielkiej Brytanii wsparł nasze działania kwotą 2 000 funtów. Na nasz apel odpowiadają również kluby z Niemiec. Ale nie poprzestajemy na Europie. Nawiązaliśmy kontakty z Klubami amerykańskimi, które mimo dzielącej nas odległości, chcą wspólnie z Rotarianami ze starego kontynentu, nieść pomoc okupowanej Ukrainie.

W działania wspierające zaangażowaliśmy także kulturę. Już 17 marca, o godz. 18:00, odbędzie się, organizowany wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną i st. w Lidzbarku Warmińskim, Koncert Charytatywny „Pomoc Ukrainie”. W Sali Koncertowej PSM wysłuchamy utworów przygotowanych przez uczniów i nauczycieli szkoły, którzy niezwykle przejęci losem uchodźców, w ten sposób chcą nieść wsparcie. Podczas koncertu będą rozprowadzane cegiełki, z których dochód będzie przekazany na pomoc materialną i rzeczową uchodźcom wojennym. Gorąco zachęcamy wszystkich do udziału w tym wydarzeniu. Jesteśmy przekonani, że ludzie dobrej woli nie pozostaną obojętni na nasze zaproszenie i tłumnie przybędą okazać swoje wsparcie walczącej o niepodległość Ukrainie.

Koncert odbędzie się 17 marca 2022 r., o godz. 18:00, w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Lidzbarku Warmińskim, przy ul. Orła Białego 10 w Lidzbarku Warmińskim.

Wpłat na pomoc Ukrainie można również dokonywać na konto:

Rotary Club Bartoszyce – Lidzbark Warmiński; Pałac i Folwark Galiny; Galiny 110; 11-200

Bartoszyce
bank BNP Paribas O/Bartoszyce

SWIFT PPABPLPK

PLN 81 2030 0045 1110 0000 0276 6930

EURO 70 1600 1462 1019 2440 1000 0007
IBAN: PL70 1600 1462 1019 2440 1000 0007

USD 43 1600 1462 1019 2740 1000 0008
IBAN: PL43 1600 1462 1019 2740 1000 0008

GBP 16 1600 1462 1019 2740 1000 0009
IBAN: PL16 1600 1462 1019 2740 1000 0009

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.