Seminarium, warsztaty i celebryci

Seminarium, warsztaty i celebryci

24 października w warszawskim Hotelu Polonia Palace, podczas Światowego Dnia POLIO odbyło się Seminarium Dystryktu 2230 na temat „Członkostwo, Public Relations, Media Elektroniczne” które zorganizowała Małgorzata Grodzka przewodnicząca Komitetu ds. Public Relations. W spotkaniu wzięło udział 70 przedstawicieli klubów z terenu Polski – oficerowie klubowi ds. public relations, oficerowie klubowi ds. członkostwa i CICO.

W ramach seminarium odbyły się warsztaty nt. członkostwa z prowadzącymi PDG Piotrem Wygnańczukiem – przedstawicielem Rady Legislacyjnej i Łukaszem Grochowskim – przewodniczącym dystryktalnego komitetu ds. członkostwa. Tematyką warsztatów były m.in.: dobre praktyki w zakresie pozyskiwania członków, ilość czy jakość w kontekście członkostwa w polskich klubach, motywy powstawania nowych klubów Rotary w Polsce w ostatnich dwóch latach.

Warsztaty public relations prowadzili Małgorzata Grodzka – przewodnicząca dystryktalnego komitetu ds. public relations, Dorota Wcisła – prezydent RC Elbląg Centrum, redaktor ds. kontentu www.rotary.org.pl, Nikolay Stebljanko – ARPIC Zone 16. Tematyka tego panelu obejmowała następujące sprawy: strategie, cele i praktyki public relations, lead i zasady pisanie artykułów, story telling – techniki narracyjne i najnowsze narzędzia PR dla klubów oraz brand RI.

Moduł warsztatów dotyczący komunikacji internetowej prowadziła Małgorzata Wojtas – DICO 2230 i Robert Gadzinowski. Podczas warsztatów omówiono tematykę mediów społecznościowych, elementów SEO. Małgorzata Wojtas zaprezentowała nową stronę internetową Dystryktu a Robert Gadzinowski opowiedział o tym jak pozyskać granty 10 tys. USD/msc od Google na promocję w internecie i od Microsoft na legalne oprogramowanie – w oparciu o doświadczenia warszawskiego klubu rotariańskiego.

Po części warsztatowej pani Marta Belka – dziennikarka TVN 24 i ekspert w dziedzinie public relations opowiedziała o sekretach warsztatu PR. W ramach Światowego Dnia Polio z inicjatywy przewodniczącego dystryktalnego komitetu ds. Polio – odbyło się spotkanie z gośćmi specjalnymi – Przemysławem Talkowskim – dziennikarzem prowadzącym program „Państwo w Państwie” oraz aktorką Ewą Szykulską. Uwieńczeniem spotkania było wspólne zdjęcie wszystkich uczestników seminarium ze znakiem „This close” – tzn. „Tylko tyle” do pokonania polio.

Z arch. Biuletynu Gubernatora
fot. ze str. facebooka Przew. Komitetu PR Małgorzaty Grodzkiej – https://www.facebook.com/malgorzata.grodzka.79?pnref=story

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.