Seminarium ICC w Krakowie

Seminarium ICC w Krakowie

22 i 23 kwietnia 2022 roku w Krakowie odbyło się seminarium Inter Country Committees naszego Dystryktu. Spotkanie było okazją do podsumowania działań poszczególnych komitetów międzykrajowych. Prezentacje przedstawili kolejno: PDG Barbara Pawlisz (ICC Polska-Szwecja, RC Sopot International), Anna Stawikowska (ICC Polska-Izrael, RC Toruń), Monika Kobylińska (ICC Polska-Niemcy, RC Sopot International), Zbigniew Rogowski (ICC Polska-Czechy-Słowacja, RC Katowice), Tomasz Wyrozumski (ICC Polska-Szwajcaria-Lichtenstein, RC Kraków Wyspiański), Stanisław Andrzejewski (ICC Polska-Litwa, RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński), Hasan Ciftci ( ICC Polska-Turcja, RC Gdynia), Zbigniew Dziedzic (ICC Polska-Węgry, RC Jarosław). Andrzej Just (RC Wrocław Panorama), bardzo ciekawie przedstawił plan tworzenia ICC Polska-Nigeria. Sprawozdania przewodniczących komitetów zakończył Ryszard Łuczyn (ICC Polska-Ukraina, RC Zamość Ordynacki) – zostały przedstawione aktualne działania i plany związane z pomocą dla Ukrainy.

Ważnym wydarzeniem tego spotkania było uroczyste podpisanie karty czarterowej ICC Polska-Hiszpania. Kartę podpisali: Sergio Aragón, Przewodniczący ICC Hiszpania-Polska, PDG 2202, RC Barcelona Diagonal, Piotr Jankowski, Przewodniczący ICC Polska-Hiszpania, DGE 2231, RC Koszalin oraz Ryszard Łuczyn, Krajowy Koordynator Komitetów Międzykrajowych, D-2231, RC Zamość Ordynacki.

PDG Sergio Aragón jako przewodniczący komitetu reprezentuje wszystkie trzy dystrykty Hiszpanii (2201, 2202, 2203). Swoją obecnością zaszczyciła Prezydent RC Barcelona Alba, Joanna T. Taha, D-2202.

Udział w seminarium wzięli: PDG Andrzej Ludek, RC Warszawa City, DGN Marek Wcisło, RC Kraków Wawel, PDG Janusz Potępa, RC Kraków Wawel, Janina Modelska-Zielonka, RC Kraków Niepołomice, Grażyna Dzwonnik, RC Chełm, Małgorzata Radziejowska, RC Kraków Wyspiański, Przedstawiciel Gubernatora Wiesław Adamczyk, RC Kraków Wyspiański, Prezydent RC Zamość Ordynacki Dariusz Marciniewicz, Past Prezydent RC Zamość Ordynacki Andrzej Górski, Zdzisław Wójcik, RC Zamość Ordynacki.

Gospodarzem seminarium był RC Kraków Wyspiański, reprezentowany przez Prezydent Martynę Nowakowską, której dziękuję za organizację tego wyjątkowego wydarzenia.

Ryszard Łuczyn
Przewodniczący Komitetów Międzykrajowych

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.