Seminaria Tematyczne oraz Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary w Rynie

Seminaria Tematyczne oraz Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary w Rynie

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018 r. w Hotelu Zamek Ryn odbyły się Seminaria Szkoleniowe Dystryktu 2231 kadencji 2018-2019 oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International”.

Podczas sprawnie poprowadzonego przez Marka Gromaszka z RC Lublin Centrum Walnego Zgromadzenia, po przedstawieniu sprawozdania z prac Zarządu oraz Gubernatora Dystryktu 2231 w kadencji 2017-2018 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, delegaci zatwierdzili sprawozdania oraz udzielili absolutorium Zarządowi kadencji 2017-2018. Odbyła się także dyskusja na temat proponowanych zmian w statucie stowarzyszenia, a następnie zebrani przyjęli z poprawkami jego nową wersję, która została przygotowana pod auspicjami PDG Janusza Potępy, Pełnomocnika Gubernatora ds. Zmian w Statucie.

W sobotę 1 grudnia 2018 roku odbyły się natomiast Seminaria Szkoleniowe, będące cyklicznym wydarzeniem obowiązkowym wynikającym z przepisów Rotary International. Zainaugurowała je krótka poranna sesja pod hasłem Bądź inspiracją.  Następnie, aż do kolacji Rotarianie uczestniczyli w seminarium The Rotary Foundation, lub w dwóch seminariach dot. Wizerunku Publicznego oraz Rozwoju i Wzmacniania Członkostwa. Pod koniec dnia można było także wziąć udział w prowadzonych przez nieocenionego Marka Łatko z RC Lublin (Członka Komitetu ds. Komunikacji Internetowej i Wiceprzewodniczącego Komitetu Wymiany Młodzieży) warsztatach dotyczących mediów elektronicznych. W przerwach Marek również udzielał indywidualnych konsultacji i bezpośredniego wsparcia technicznego dotyczącego platform MyRotary a także portalu moje.rotary.org.pl.

W wydarzeniu w Rynie wziął udział Dyrektor Zarządu Rotary International RID Piotr Wygnańczuk z RC Gdynia, Mykola Steblyanko z Ukrainy, Gubernator Elekt D2232, a także gość specjalny – Leif Fristdal z Danii, Koordynator Strefowy RI ds. Wizerunku Publicznego, który prowadził część zajęć.

Warto przypomnieć, że uczestnictwo w najświeższym Seminarium The Rotary Foundation jest (poza podpisaniem Memorandum of Understanding) warunkiem koniecznym, aby klub Rotary mógł ubiegać się o Granty Dystryktalne lub Globalne w bieżącym roku.

Nad organizacją całego wydarzenia merytorycznie czuwała Trener Dystryktu Angelika Przeździęk z RC Warszawa-Józefów, a recepcję i sprawy organizacyjne wzorowo zabezpieczali Rotarianie z RC Giżycko z Regionalnym Przedstawicielem Gubernatora Markiem Stawickim.

Całemu wydarzeniu towarzyszyły nieformalne rozmowy, dyskusje, rekreacja i zabawa w duchu rotariańskiego koleżeństwa, czemu sprzyjały wyjątkowo klimatyczne wnętrza starego krzyżackiego zamczyska.

Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum i DG Łukasz Grochowski, RC Warszawa Żoliborz

Fot. Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum i Jarosław Majkowski, RC Giżycko

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.