Seminaria szkoleniowe w Białymstoku

Seminaria szkoleniowe w Białymstoku

Coroczne Seminaria Dystryktu 2231 Polska tym razem odbyły się 10 października 2020 roku w urokliwym Białymstoku. Spotkanie po raz pierwszy w historii seminariów zorganizowane zostało w formie hybrydowej i trzeba przyznać, że ta formuła zdecydowanie się sprawdziła.

 

Udostępnione w ten sposób Seminaria dały i dadzą jeszcze szansę wielu chętnym poznać zaprezentowane podczas szkoleń materiały i informacje.

Spotkanie otworzył Gubernator Janusz Koziński a zorganizowała i prowadziła je Trener Dystryktu Angelika Przeździęk. W ramach omawianych zagadnień znalazły się panele dotyczące Rotary Foundation, Członkostwa i Wizerunku Publicznego.

Najważniejsze zmiany w Rotary Interational przedstawił Dyrektor Zarządu Rotary International w kad. 2018-2020 Piotr Wygnańczuk z RC Gdynia.

O tym jak polskie Rotary promuje sztukę opowiedział Tomasz Michalik z RC Białystok.

Gubernator Janusz Koziński ogłosił wyniki konkursu na Projekt Dystryktalny. RC Biała Podlaska i RC Lublin Centrum otrzymały środki na kontynuację ich wieloletnich programów: „XIV Centrum Dialogu w Białej Podlaskiej” oraz „Szkoła Muzyczna dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Paula Harrisa w Lublinie”. Pozostała pula nagród została przyznana, jednomyślną decyzją Komisji Konkursowej, dla klubów: RC Warszawa Wilanów, RC Białystok, RC Sopot International, RC Warszawa Józefów, RC Zamość oraz RC Warszawa Goethe.

Sesję na temat Rozwoju Członkostwa prowadziła Angelika Przeździęk Trener Dystryktu i Asystent Koordynatora strefy 18 wspólnie z Gubernatorem Januszem Kozińskim. Podczas tej sesji prowadzący powiedzieli m. in. o tym jak tworzyć pozytywne doświadczenia dla potencjalnych członków a także jak skutecznie pozyskiwać nowych członków.

Sesję PR i media elektroniczne poprowadziła Przewodnicząca Komitetu Wizerunku Publicznego Dorota Wcisła. Podczas swojego wystąpienia zaprezentowała 10 kroków do skutecznej strategii PR na poziomie Klubu, czyli sposoby na pozytywne kreowanie wizerunku klubu w społeczności lokalnej i social mediach. Prezentację na temat skutecznej dokumentacja i promocji projektów w Internecie przedstawił Rafał Tondera Oficer Dystryktu ds. Komunikacji Internetowej (DICO).

Podczas Sesji Rotary Foundation przewodniczący Komitetu Rotary Foundation PDG Janusz Potępa przedstawił prezentację na temat Fundacji Rotary. Opowiedział m. in. o tym po co nam Fundacja Rotary, jak możemy ją wspomagać i przedstawił najważniejsze projekty Fundacji. Na temat możliwości i sposobów realizacji grantów w klubach mówił PDG Jerzy Korczyński, szczegóły realizacji grantów oraz zestawienie obecnie realizowanych projektów zaprezentował DGN Piotr Jankowski z Podkomitetu Audytu Rotary Foundation a PDG Barbara Pawlisz – Asystent Koordynatora Strefowego Rotary Foundation Stefa 18 opowiedziała o projekcie END POLIO NOW, historii Fundacji Rotary i środkach finansowych dla Dystryktu 2231 Polska.

Jak zauważył Sekretarz Dystryktu Greg Gregorczyk:

– Pomimo dość kameralnego składu, a może właśnie dzięki niemu, spotkanie pozwoliło na bliższe poznanie się osób uczestniczących w nim, a same wystąpienia i prezentacje miały charakter interakcji a nawet żywych dyskusji. Właśnie efektem tych dyskusji było kilka interesujących inicjatyw.

W związku z tym, że nie ma bezpośredniego kontaktu międzyklubowego, a w dobie pandemii i przy braku spotkań osobistych, których w normalnych warunkach było co najmniej dwa w roku pojawił się pomysł stworzenia wspólnej platformy na poziomie dystryktu do wymiany informacji między Klubami.

Kolejny był pomysł na projekt jednoczący wszystkie Kluby Rotary w Polsce. Greg Gregorczyk nawoływał do kontynuowania już podejmowanych wysiłków w kierunku stworzenia wspólnego dystryktalnego projektu, jednoczącego bez wyjątku wszystkie polskie Kluby, co z pewnością pozwoliłoby na przybliżenie wizerunku Rotary na zewnątrz.

W ramach wzajemnego lepszego poznawania się padły również pomysły, by Kluby mogły się sobie przedstawiać w czasie spotkań wirtualnych, gdzie na kilku slajdach przedstawiałyby „wizytówkę klubu”, czyli mówiłyby o sobie i swoich osiągnięciach oraz planach rozwojowych. Podczas spotkania podniesiono także po raz kolejny problem z dokonywaniem przez Kluby wpłat na Rotary Foundation.

 

Na zakończenie spotkania Gubernator Janusz Koziński podsumował:

– Na Sali podczas trwania szkolenia przebywało 25 uczestników i w tym samym czasie materiał oglądali przedstawiciele 27 klubów. Odbiór seminariów był bardzo dobry. W trakcie trwania wydarzenia otrzymałem ponad 150 informacji i komentarzy „na gorąco” na WhatsAppie. Można zatem stwierdzić, że taki system zdał egzamin i powinniśmy kontynuować go w przyszłości.

Gubernator podziękował także gospodarzom spotkania RC Białystok, organizatorce Angelice Przeździęk Trener Dystryktu oraz wszystkim uczestnikom.

Uczestnicy Seminariów spotkali się wieczorem, gdzie podczas kolacji nastąpiło wręczenie chorągwi Klubowi Rotary Białystok.

Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

 

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.