Seminaria szkoleniowe Rotary

Seminaria szkoleniowe Rotary

W sobotę 28 października 2017 roku, w Hotelu Ambasador w Łodzi, odbyło się Seminarium poświęcone utrzymaniu i wzmacnianiu członkostwa, wizerunkowi klubów i projektom klubowym, a także Seminarium Komitetów Międzykrajowych ICC. 

Podczas sesji plenarnej poruszano wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem klubów oraz programami Rotary International. Prelegenci omówili m. in.  światowy konkurs Klubów Rotary pod hasłem „Rotary: Making a Difference”, programy dedykowane dla nowego pokolenia „New Generation” – Rotaract, Interact, Programy Wymiany dla młodych osób RYE: długoterminowy -LTEP, krótkoterminowy (STEP), dla rozpoczynających karierę zawodową – NGSE.

Ważną kwestią było także utrzymanie i wzmocnienie (w tym jakościowe) członkostwa w klubach i dyskusja nad efektywnością nowych (elastycznych) możliwości jakie daje RI.

Warsztaty Rotary Foundation obejmowały tematykę projektów klubowych, ich wsparcie finansowe z Dystryktu oraz z innych klubów krajowych i zagranicznych. Podczas warsztatów szczegółowo zostały omówione  poszczególne etapy. Począwszy od przygotowania projektów/grantów, określenia zakresu i beneficjentów, poprzez sporządzenie kosztorysu i finansowania, pozyskanie partnerów krajowych i zagranicznych  – Rotary Foundation, udział rzeczowy i udział osobowy bezpośredni członków klubu w projekcie, aż po rozliczenie i sprawozdanie z projektu oraz prezentację w mediach.

Kolejny panel warsztatowy pod hasłem: Kluby sprawne i tętniące życiem, obejmował m. in. tematykę konieczności planowania rocznych zamierzeń klubowych i ich odzwierciedlenia w bazie Rotary International, sprawy wizerunkowe klubów, informacje na temat nowych klubów oraz bazy wiedzy Dystryktu.

W seminarium wzięło udział ok. 100 Rotarian z Klubów Dystryktu 2231. Oprócz zajęć szkoleniowych, była to także okazja do wspólnych inspirujących spotkań i rozmów.  

Tekst i fot. Dorota Wcisła

RC Elbląg Centrum

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.