„Sanitation” po polsku

„Sanitation” po polsku

Dostęp do urządzeń sanitarnych jest jednym z obszarów, w których Rotary działa szczególnie aktywnie. W Polsce problem w zasadzie nie istnieje. Ale skoro mamy łazienki, to możemy propagować korzystanie z nich.

19 listopada to Światowy Dzień Toalet. Święto to – jakkolwiek to brzmi – jest bardzo ważne dla rotarian. Instalacja publicznej toalety w Chicago była pierwszym projektem zrealizowanym przez Paula Harrisa i jego kolegów w ramach pomocy społeczności lokalnej. Między innymi dlatego „sanitation”, czyli dostęp do urządzeń sanitarnych jest do tej pory jednym z obszarów, w których Rotary działa szczególnie aktywnie. W ciągu 100 lat działalności Rotary umożliwiło dostęp do wody i sanitariatów aż 21 milionom ludzi.

Na świecie jest wiele miejsc, w których ten temat jest ciągle aktualny, kłopotliwy i wymagający szybkiej poprawy. Niska kultura w sprawach higieny powoduje wysoką zachorowalność i śmiertelność, szczególnie dzieci. Budowa i właściwe utrzymanie toalet jest działaniem, które nadal może poprawić standard życia mnóstwa ludzi.

Water and Sanitation Rotarian Action Group (WASRAG Team) to międzynarodowa grupa klubów i rotarian, którzy realizują projekty związane z dostępem do wody pitnej, toalet i łazienek. Nie należy do niej żaden polski klub. Kilka klubów brało udział w budowie studni w krajach afrykańskich, jednak  większość polskich rotarian woli realizować projekty, których efekty widać na własnym podwórku.

Możemy więc do zagadnienia wody i higieny podejść nieco szerzej. Skoro mamy w Polsce dostęp do łazienek, to propagujmy korzystanie z nich. A konkretnie – propagujmy mycie zębów. Z wielu badań wynika, że odsetek dzieci z próchnicą jest u nas zatrważający, a profilaktyka tej choroby składa się z dwóch elementów: mycia zębów i unikania słodyczy.

Wiele klubów organizuje programy badań zaawansowania próchnicy u dzieci, organizuje pogadanki o potrzebie mycia zębów i umiejętności stosowania właściwych szczoteczek.

Chciałbym zachęcić naszych rotarian do większej współpracy przy organizowaniu akcji „zdrowe zęby” w szkołach i przedszkolach. Gdyby tę pożyteczną działalność organizować  wspólnie, przy optymalizacji kosztów, moglibyśmy objąć nią jak największą ilość dzieci.

PDG Tadeusz Płuziński

RC Jelenia Góra – Cieplice

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.