Rozwijanie klubu Rotaract na przykładzie Szczecina

Rozwijanie klubu Rotaract na przykładzie Szczecina

Od dłuższego czasu kluby Rotaract zmagają się z problemami zarówno, jeżeli chodzi o liczbę członków jak i współpracę z klubami Rotary i klubami Interact. Opierając się na przykładzie Szczecina chciałbym wskazać koleżankom i kolegom z Rotary oraz Rotaract metody, dzięki którym można skutecznie rozwijać klub Rotaract – pomimo panującej pandemii COVID-19.

Pozyskiwanie nowych członków

Każdy klub, aby mógł poprawnie funkcjonować, potrzebuje nowych członków. Powstaje jednak pytanie: jak – zwłaszcza w czasie pandemii – pozyskać nowe osoby do klubu? Gdy dołączyłem do Rotaract Szczecin w listopadzie 2019 roku w klubie działały tylko 3 osoby. W październiku 2020 roku, gdy obejmowałem funkcję Prezydenta klubu było nas już sześciu.  Obecnie jest nas już w sumie 14 osób! Jak zatem, w ciągu zaledwie roku, udało nam się tak powiększyć liczbę członków? Kluczem do sukcesu są w naszym wypadku trzy czynniki. Po pierwsze i najważniejsze: aktywność w mediach społecznościowych. W dzisiejszych czasach, na dodatek w trakcie światowej pandemii, media społecznościowe takie jak Facebook, Twitter czy Instagram są głównym źródłem komunikacji i kontaktu wśród młodych osób.  Aktywność w mediach społecznościowych taka jak: udostępnianie postów/wydarzeń klubu na grupach znajomych/na własnym profilu, regularne zamieszczanie informacji o dokonanych akcjach oraz wydarzeniach klubowych, przyciąga uwagę i nadaje rozgłos. Same media społecznościowe mogą jednak nie wystarczyć.  Grono odbiorców zamieszczanych wiadomości to często osoby należące już do Rotaractu lub do Rotary.  Potrzebna jest zatem inna promocja klubu: bezpośrednie zachęcanie znajomych/przyjaciół. Każdy z nas ma przecież kolegów/koleżanki na uczelni.  Gdy samemu zachęcałem znajomych do dołączenia do klubu Roataract, wiele osób powiedziało, że nie tylko nigdy nie słyszało o Rotaract, ale także o samym Rotary. Zrozumiałem, że ważne nie jest samo zachęcanie do działania w Rotaract, wszakże jest wiele młodzieżowych klubów charytatywnych. Ważne jest podkreślenie wyjątkowości Rotary i Rotaractu, opowiedzenie o tym, na jak szeroką skalę działamy, ile znanych osób było członkami Rotary i jak wiele Rotary i Rotaract robi co roku dla świata. Promowanie klubu nie może być zatem w formie „hej, czy chcesz do nas dołączyć?”, ale raczej „hej, czy wiesz, dlaczego warto do nas dołączyć?”. Ostatnią, ale równie ważną kwestią, są spotkania klubu.  W momencie, w którym klub przestaje się regularnie spotykać, członkowie przestają się angażować i tym samym tracą ochotę na dalszą działalność.  Regularne spotkania klubu (nawet przez internet) integrują członków klubu i sprawiają, że podtrzymywana jest aktywna działalność.

Współpraca z Interactem

W naszym klubie niezwykle ważnym elementem jest współpraca z klubem Interact.  Przy dobrej współpracy obu klubów, utalentowana młodzież z klubu Interact zasila następnie klub Rotaract.  W tym celu nasz klub utworzył funkcję Koordynatora współpracy z Interact, jest to osoba, która regularnie uczęszcza na spotkania Interactu, omawia z nimi wspólne akcje, wymienia się doświadczeniami oraz promuje Rotaract.  Funkcja Koordynatora powinno istnieć nie tylko na poziomie lokalnym, ale także na poziomie krajowym. Ważne jest też to, aby Prezydenci obu klubów pozostawali w stałym kontakcie. Często bowiem sytuacja wymaga podejmowania szybkich decyzji i konieczny jest natychmiastowy kontakt.  Ponadto istotną kwestią jest też wzajemne udostępnianie postów i wiadomości w mediach społecznościowych. Dzięki temu relacja między klubami jest znacznie lepsza a zasięg potencjalnych odbiorców znacznie szerszy, co zwiększa efektywność wszystkich akcji. Wspólne projekty Rotaractu i Interactu powinny przede wszystkim skierowane do osób młodych, uczniów i studentów. W ten sposób jest szansa, by były one ciekawe dla rówieśników i zainteresowały ich klubami Interact i/lub Rotaract.

Współpraca z Rotary

Mówiąc o rozwijaniu klubu Rotaract i budowaniu aktywnego klubu nie można zapominać o tym, jak ważna jest współpraca z klubami Rotary.  Kluczowy jest tutaj – podobnie jak w przypadku współpracy z Interactem – stały kontakt, czyli obecność na spotkaniach, utrzymywanie kontaktu między Prezydentami Rotaract i Rotary. Współpraca z sponosorującym klubem Rotary nie może bowiem polegać tylko na oczekiwaniu wsparcia finansowego.  Ważne jest, aby oba kluby wiedziały o akcjach drugiej strony i w miarę możliwości udostępniały informacje o nich i promowały je nawzajem. W przypadku naszego klubu, dobrą praktyką jest bieżące informowanie zarządu sponsorującego klubu Rotary o stanie klubu: ilości członków, planowanych akcjach i występujących problemach.  W ten sposób otrzymujemy często cenne wsparcie, ale także utrzymujemy dobre relacje. Współpraca z Rotary nie musi ograniczać się tylko do klubu sponsorującego. Nasz klub pozostaje w stałym kontkacie z przedstawicielami pozostałych 2 klubów Rotary w Szczecinie. Przekazujemy im informacje o naszych projektach oraz staramy się promować i uczestniczyć w ich akcjach.  Ponadto, gdy jest to możliwe, staramy się przeprowadzać wspólne akcje, łączące nasz klub sponsorujący, pozostałe kluby Rotary a nawet Interact.  Najważniejsza w tym zakresie jest oczywiście komunikacja, stały kontakt, obecność na spotkaniach klubów. Dzięki temu wszystkiemu promujemy siebie jako klub, zaś każde nasze działanie otrzymuje wsparcie ze strony wszystkich szczecińskich klubów Rotary.

Kluby Rotaract posiadają ogromny potencjał i warto, aby był w pełni wykorzystany.  Budowanie skutecznej współpracy z klubami Interact i Rotary, połączonej ze stałym powiększaniem się klubu Rotaract, pozwala na rozszerzanie możliwości działania oraz na ciągły rozwój Rotaractu.  Mam nadzieję, że nasze szczecińskie metody działania, pomogą rozwijać się zarówno klubom Rotaract w Polsce, jak i na całym świecie.

Radosław Dziedzic, Prezydent klubu Rotaract Szczecin

Na zdjęciu: Współpraca Rotary Szczecin International, Rotaract Szczecin i Interact Szczecin International podczas koncertu Talenty Szczecina w 2019 roku. Fot. z arch. RAC Szczecin

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.