Różowe skrzyneczki dla elbląskich szkół podstawowych

Różowe skrzyneczki dla elbląskich szkół podstawowych

W ramach współpracy RC Elbląg Centrum z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu Rotarianki zakupiły specjalne skrzyneczki na środki higieny osobistej a Urząd Miasta wyposażył te skrzyneczki w środki higieny osobistej (podpaski i tampony) w ramach akcji Bezpieczny Elbląg.

22 maja 2023 roku odbyło się spotkanie dyrektorów elbląskich szkół podstawowych z przedstawicielkami Rotary Clubu Elbląg Centrum – prezydent Katarzyną Siwiecką, prezydent elekt Małgorzatą Adamowicz oraz charter prezydent (prezydent założycielką) i redaktor naczelną magazynu Rotary Polska Dorotą Wcisła. W spotkaniu wzięli udział także: wiceprezydent miasta – Janusz Nowak i Małgorzata Sowicka – dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Dyrektor Małgorzata Sowicka otworzyła spotkanie, powitała wszystkich zgromadzonych i poinformowała, że celem spotkania jest przekazanie dla dyrektorów szkół różowych skrzyneczek:

– Zakupione przez Rotary skrzyneczki, wraz z podpaskami i tamponami dostarczonymi przez Urząd Miasta w ramach programu Bezpieczny Elbląg, przyczynią się do większej dostępności środków higieny osobistej dla uczennic z elbląskich szkół podstawowych.

Następnie głos zabrała prezydent RC Elbląg Centrum Katarzyna Siwiecka:

– Mam dzisiaj ogromną przyjemność przekazać w Państwa ręce różowe skrzyneczki. Cieszę się, że moje marzenie stało się faktem. Gdy rozpoczęłam swoją kadencję jako prezydent w klubie Rotary, ogromną inspiracją przy tworzeniu tego projektu była dla mnie Dominika Kulczyk, która jest wspaniałym przykładem fantastycznego przywództwa i aktywności na całym świecie. Nam Rotarianom i Rotariankom takie działania są bliskie sercu, ponieważ mocno włączamy się w różnego rodzaju akcje pomocowe na całym świecie. Fundacja Dominiki Kulczyk dostrzegła problem ubóstwa menstruacyjnego kobiet i dziewcząt. Raport z badań z lutego 2020 roku dla Kulczyk Foundation dowiódł, iż 54% nastolatek w Polsce przynajmniej raz nie poszło do szkoły z powodu okresu, 21% dziewczynek musiało zwolnić się z lekcji z powodu braku środków higieny menstruacyjnej. Jednej na pięć kobiet w Polsce zdarzyło się nie mieć pieniędzy na zakup odpowiednich środków menstruacyjnych. Moim zdaniem dostęp do środków higieny menstruacyjnej to jedno z podstawowych praw człowieka. Bez niego kobiety i dziewczynki nie mogą żyć z godnością. Jestem psychologiem, psychoterapeutą i pracując z dziećmi oraz młodzieżą doskonale znam ich potrzeby a przede wszystkim problemy, z którymi zmagają się w swoich rodzinach i środowisku rówieśniczym. Wiem także jak ogromne znaczenie ma poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, obawa przed wykluczeniem oraz zdrowie psychiczne o którym tyle się dzisiaj mówi. Mam wielką satysfakcję, że wraz z Urzędem Miejskim w Elblągu mogliśmy połączyć siły i spowodować, że w tej kwestii dziewczęta będą czuły się otoczone opieką.

Prezydent Elekt RC Elbląg Centrum Małgorzata Adamowicz podkreśliła, że akcja zakupu różowych skrzyneczek dla elbląskich szkół będzie kontynuowana. W przyszłym roku szkolnym Klub zakupi skrzyneczki także dla szkół ponadpodstawowych.

– Dziękujemy Pani dyrektor Departamentu Edukacji Małgorzacie Sowickiej za współpracę przy rozpowszechnieniu tej akcji w elbląskich szkołach. Dziękujemy także dyrektorom elbląskich szkół za przyjęcie skrzyneczek do ich placówek.  Wierzymy, że dziewczęta będą mogły z nich korzystać by ubóstwo menstruacyjne nie było już dla nich problemem.

Wiceprezydent Janusz Nowak podziękował elbląskim rotariankom za inicjatywę i współpracę:

– Nie wiedziałem w Polsce istnieje aż tak duży problem ubóstwa menstruacyjnego. Gdy poczytałem trochę o tym temacie, okazało się, że pojawiają się nawet opinie, że w toaletach obok papieru toaletowego, mydła i ręczników do rąk, powszechne powinny być także artykuły higieny osobistej. Cieszę się, że RC Elbląg Centrum podjął ten temat i zrealizował zakup skrzyneczek dla elbląskich szkół. My ze swojej strony obiecujemy kontynuację i pomoc przy uzupełnianiu środków higieny w ramach akcji Bezpieczny Elbląg.

O organizacji Rotary International, w ramach której działa także elbląski RC Elbląg Centrum opowiedziała Dorota Wcisła.

– Rotary International to międzynarodowa organizacja humanitarna działająca od 118 lat w ponad 200 krajach świata. Na świecie działa prawie 1,4 miliona Rotarian. Mamy tzw. „gen pomagania”, który nie pozwala nam zapominać o potrzebach innych i daje wielką radość z niesienia pomocy potrzebującym. Rotarianie realizują wiele działań, od małych akcji w lokalnych społecznościach do dużych wieloletnich projektów o zasięgu globalnym, jak np. projekt eliminacji wirusa Polio. Jest to jeden z trudniejszych i najdłużej trwających projektów. Jego historia rozpoczęła się w 1979 roku, kiedy to Rotary podjęło się projektu zaszczepienia 6 milionów dzieci na Filipinach. Od tej pory, wraz z naszymi partnerami (m. in. Światową Organizacją Zdrowia i Fundacją Bila Gatesa) pomogliśmy zaszczepić przeciwko polio ponad 2,5 miliarda dzieci w 122 krajach. Kolejnym sztandarowym projektem Rotary International jest Międzynarodowa Wymiana Młodzieży, w ramach której młodzież przebywa w różnych krajach świata w perspektywie krótko lub długoterminowej. W Polsce corocznie przebywa ok. 100 młodych ludzi z wielu krajów i nasza polska młodzież także wyjeżdża na wymianę za granicę. – poinformowała Dorota Wcisła i kontynuowała – Rotary Club Elbląg Centrum działa w Elblągu od prawie 8 lat. Skupiamy się w dużej mierze na projektach na rzecz dzieci i seniorów. W czasie swojej działalności realizowałyśmy m. in. projekt „Zdrowe ząbki” którym objętych zostało ponad 2500 dzieci, „Akcję mikołajkową” z ponad 2 tys. paczek świątecznych dla potrzebujących, akcję „Czytamy dzieciom” prowadzoną przed pandemią Covid-19 w elbląskich przedszkolach i szpitalach, liczne projekty dofinansowania do rehabilitacji i sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami, fundowałyśmy także m. in. stypendia na wyjazdy dla zdolnych uczniów, zakupy obuwia dla dzieci, wsparcia dla rodzin w trudnych sytuacjach. W ubiegłym roku wyposażyłyśmy klasę dla ukraińskich dzieci za kwotę 43 tys. zł a następnie kupiłyśmy tapczaniki i meble dla elbląskiego Domu Dziecka za kwotę 32 tys. zł. Klub włączał się także w akcje o zasięgu międzynarodowym: jak choćby współfinansowanie projektu „Zdrowie dzieci z Ukrainy”. Źródłem pozyskiwania funduszy na nasze działania są wydarzenia charytatywne organizowane przez RC Elbląg Centrum. Zawsze bardzo cieszymy się, gdy uda się pomóc i wywołać uśmiech na czyjejś twarzy. To nasz cel i satysfakcja z pomagania. – dodała Dorota Wcisła.

Przedstawicielki RC Elbląg Centrum przekazały skrzyneczki dyrektorom elbląskich szkół.

Rotary Club Elbląg Centrum

Fot. Tomasz Paradowski

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.