Rotary –Świat- Polska –Olsztyn

Rotary –Świat- Polska –Olsztyn

To lektura obowiązkowa dla każdego zaangażowanego rotarianina. Zaczyna się jak u Hitchcocka. Tym trzęsieniem ziemi jest tekst odczytu wygłoszonego przez Marion Hrabinę Dönhoff podczas charteru RC Olsztyn, w dniu 18 maja 1991 roku. Legendarna postać działająca na rzecz pojednania polsko – niemieckiego, była współwydawczynią tygodnika „Die Zeit”. Na Mazurach jest szkoła jej imienia i izba pamięci w Gołkowie. Treść wystąpienia nadal jest niezwykle aktualna i jest wystarczającym powodem do wzięcia książki do ręki. Ale to dopiero początek.

Dalej jest znakomity tekst Bohdana Kurowskiego o początkach Rotary na świecie, historii Rotary w Polsce, przed wojną. Bohdan przewertował archiwa w One Rotary Center w Evanston – w centrali Rotary International i na podstawie swoich peregrynacji napisał sensacyjną opowieść o przedwojennych początkach naszego ruchu w Polsce. Nie jest to zwykła prezentacja faktów, ale powiązana opowieść ukazująca sukcesy i porażki starań naszych poprzedników.

Część powojenna, restytucja Rotary w Polsce, znana była Bohdanowi z autopsji. Był jej aktywnym uczestnikiem. Poznał każdą osobę, która przywoziła do Polski ideę powrotu Rotary. Tych prób i grup inicjatywnych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych było dużo. Podejmowane były równolegle, często początkowo bez wiedzy o działaniach innych. Z opowieści Bohdana wynika, że nie zaczęło się od jednej osoby i od jednego miejsca.

W rezultacie na początku lat 90-tych płomyk Rotary zapłonął w wielu miejscach i zaczął się roznosić na całą Polskę. Opowieść Bohdana kończy się na początkach powstania polskiego Dystryktu. Dalsza część książki to opowieść o działaniach RC Olsztyn, częściowo napisana też na podstawie relacji Bohdana Kurowskiego i Marka Turkowskiego, którą Irek Iwański twórczo uzupełnił i dociągnął do czasów obecnych.

Są też rozdziały o klubach powstałych z inicjatywy RC Olsztyn. Były to: RC Bartoszyce- Lidzbark Warmiński, RC Giżycko, RC Olsztyn Varmia oraz IYFR Flota Giżycko. Jest też kilka ciekawostek, między innymi indeks nazwisk. Książka ma wielu autorów. Ireneusz Iwański – jej redaktor, ujednolicił teksty i język oraz znakomicie wzbogacił ją ilustracjami i zdjęciami. Wszystko opisane jest bez patosu, karmienia własnego ego i wydane w znakomitej szacie edytorskiej.

Na koniec najważniejsze. Jest to wydawnictwo dwujęzyczne. Na każdej stronie jest tekst w języku polskim i angielskim. Wydawnictwo można bez wstydu pokazywać, prezentować koleżankom i kolegom za całego świata.

Można ja nabyć pod adresem.  https://rotary.olsztyn.pl/kup-ksiazke-buy-our-book/

Piotr Pajdowski, RC Warszawa Belweder

Fot. z arch. Ireneusza Iwańskiego

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.