Rotary Foundation – charytatywne ramię Rotary

Rotary Foundation – charytatywne ramię Rotary

Sukces Rotary w walce z Polio w Afryce, a za chwilę miejmy nadzieję, na całym świecie jest dobrym momentem, aby wspomnieć nieco o powstaniu i roli Rotary Foundation. Tym bardziej, że mija w tym roku 30 lat, odkąd program Polio Plus został powołany do życia. W szczególności jednak jest to dobry moment, aby podkreślić zadania jakie są przed nami i wyzwania z jakimi kluby na świecie i w naszym dystrykcie będą musiały się zmierzyć i jaka może być rola Rotary Foundation w ich realizacji.

Idea powstania Rotary Foundation pojawiła się w 1917 roku i była inspiracją ówczesnego Prezydenta Arch C. Klumph. W 1928 roku idea zmaterializowała się w pełni i przyjęła obecną nazwę Rotary Foundation. Rok później pierwsza dotacja w wysokości 500 dolarów została przeznaczona na wsparcie organizacji „International Society for Crippled Children”. W 1947 roku, po śmierci Paula Harrisa z jednej strony zaczęły wpływać regularne wpłaty do Rotary International, a z drugiej powstał Fundusz Paula Harrisa, które pozwalały zasilać i rozwijać idee i cele Rotary.

Przez lata pojawiało się wiele inicjatyw i działań, które wpisywały się w misję Rotary, która dzięki Rotary Foundation mogła być pełniej realizowana. Obecna struktura, która wyodrębnia granty dystryktalne i granty globalne powstał w 2013 roku. Od momentu przekazania pierwszego datku w wysokości 26,50 dolarów w 1917 roku Rotary Foundation zebrało w sumie ponad miliard dolarów wsparcia.

Uzyskiwane wsparcie, system finansowania grantów, zaangażowanie Rotarian, a także oddanie innych organizacji oraz przyjaciół Rotary pozwalają realizować cele Rotary – wzajemne zrozumienie, życzliwość i pokój na a całym świecie poprzez poprawę stanu zdrowia, rozwój edukacji i ograniczenie ubóstwa i biedy.

Te zadania i wyzwania jakie stoją przed Rotarianami na całym świecie od lat pozostają niezmienne. Maja one wymiar globalny. Na przykład walka z Polio, czy też lokalny – jak dziesiątki, setki, tysiące małych projektów, w które zaangażowane są kluby na całym świecie.

Struktura Rotary Foundation, ale przede wszystkim sprawność funkcjonowania wymusza niejako na Klubach powołanie klubowych komitetów i osób odpowiedzialnych za współpracę w ramach Rotary Foundation i realizację grantów. Zadania komitetów klubowych dotyczą głównie:

  • Definiowania celów klubowych rocznych i długookresowych, które wspierają realizację celów Rotary Foundation. Warto dodać, że nie muszą to być cele, które mają charakter niezwykle ambitny. Mogą to być cele związane ze wsparciem finansowym Rotary, a jeszcze lepiej uruchomieniem czy udziałem w grantach.

  • Upowszechniania informacji na temat Rotary Foundation wśród członków klubu. To istotne zadanie, gdyż każdy z członków funkcjonuje w określonych społecznościach i dostrzega różne potrzeby tych społeczności, które wpisują się w misję Rotary. Informacje na przykład o możliwościach współpracy z innymi klubami czy planowanych grantach, może być dobrym impulsem do zaangażowania i wpisania się piękną historię i tradycje Rotary.

  • Aktywnej współpracy członków klubu w realizacji projektów i grantów Rotary. To dotyczy głównie aktywności w sferze operacyjnej na poziomie organizacyjnym, informacyjnym, integracyjnym itp.

  • Finansowego wsparcia i przekazywania dotacji finansowych do Rotary. Środki finansowe, ale przede wszystkim cały system finansowy z jednej strony umożliwiają realizację misji Rotary, a z drugiej daje możliwość włączenia się i zaangażowania klubów i jego członków w międzynarodową społeczność Rotary w pełnym zakresie.

Zadania i wyzwania z jakimi mierzy się Rotary wymagają integracji działań i synergicznej współpracy ludzi dobrej woli. Rotary, a przede wszystkim Kluby i jego członkowie winni być liderami i przewodnikami tych działań. Rotary Foundation, które za dwa lata kończy 100 lat jest charytatywnym ramieniem Rotary International. Jesteśmy przekonani, że z wsparciem i zaangażowaniem wszystkich Rotarian, a szczególnie tych zgromadzonych w naszym dystrykcie przyszłość będzie jeszcze lepsza.

Robert Kozielski

Przewodniczący Komitetu ds. Rotary Foundation, DCRF

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.