Rotary Club Szczecin pomaga uchodźcom z Ukrainy

Rotary Club Szczecin pomaga uchodźcom z Ukrainy
To był dla naszego klubu bardzo pracowity miesiąc. Sukcesywnie przyjmowaliśmy osoby, które trafiały do nas najprzeróżniejszymi drogami. Część z nich podesłał kolega klubowy Włodek Dominiczak, który przez wiele dni przebywał na granicy polsko-ukraińskiej organizując dla przybyszy opiekę, wyżywienie i transport. Włodek przygotował film mówiący o realiach, w których  działał:
W ostatnich dniach marca nasz klub opiekował się około stu gośćmi. Są to głównie kobiety i dzieci, które mieszkają w ośrodkach w Dziwnowie, Trzebiatowie k. Stargardu i Dębinie k. Kołbacza oraz w kilku mieszkaniach udostępnionych przez naszych klubowych kolegów oraz zaprzyjaźnione rodziny.
Dzięki kontaktowi z duńskim Klubem Lions w Hobro, mogliśmy wysłać do Danii dwa autokary wypełnione uchodźcami. Jedną grupę stanowili podopieczni Ryszarda Łuczyna z RC Zamość Ordynacki, drugą grupę zorganizował na granicy Włodek Dominiczak. Klub z Hobro zapewnia przybyszom zakwaterowanie, opiekę socjalną, szkołę i zatrudnienie.
Ruszył nasz drugi projekt dla uchodźców z Ukrainy – LIBERDADE, zapoczątkowany przez czterech żeglarzy z klubów RC Stargard i RC Szczecin. Docelowo programem objętych zostanie 45 matek i nieletnich dzieci, którym zapewnimy pomoc w zamieszkaniu, utrzymaniu, opiece medycznej i dostępie do szkół. Dzieci będą brały udział w szkoleniu żeglarskim, treningach sportowych, pływaniu itd. W ciągu 3 miesięcy w zależności od sytuacji w Ukrainie pomożemy rodzinom objętym projektem  usamodzielnić się w wybranym przez nich kraju UE lub ułatwimy powrót do domów.
Nasze działania wspierają rotarianie oraz nasi przyjaciele z kraju i zagranicy, z USA i Japonią włącznie! Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Maciej Krzeptowski, RC Szczecin
Fot. Oksana Kapinos
Logo Liberdade – Amelia Synak

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.