Rotary Club Poznań solidarny z Ukrainą

Rotary Club Poznań solidarny z Ukrainą

Rotary Club Poznań solidaryzuje się z Ukrainą. Jesteśmy wstrząśnięci bezwzględnością rosyjskiego autorytaryzmu i złem, którego doświadcza społeczeństwo ukraińskie. Robimy wszystko, aby zarówno w formule prywatnej, a nade wszystko jako Rotary Club Poznań wspierać każdego obywatela Ukrainy potrzebującego naszej pomocy.

Przedmiotem szczególnej troski Prezydenta Jacka Grali oraz członkiń i członków Rotary Club Poznań jest trudna sytuacja szpitali i placówek medycznych w Ukrainie. W dniu 9 marca 2022 roku poznańscy rotarianie wzięli udział w spotkaniu z Rotary Club of Grants Pass w Grants Pass, Oregon, USA, zorganizowanym z inicjatywy członkini RC Poznań Katarzyny Bednarek-Rajewskiej.

Spotkanie okazało się bardzo owocne. Rotarianie z Grants Pass postanowili razem z Rotary Club of Poznań zaangażować się w pomoc Ukrainie i założyli zbiórkę pieniężną w swoim Klubie, która będzie prowadzona do końca kwietnia. Na ten moment już udało się zebrać ponad 37000 USD. Do projektu również przyłączyli się mieszkańcy Grants Pass. Za uzyskane fundusze Rotary Club Poznań oraz Rotary Club of Grants Pass zakupiły specjalistyczny sprzęt chirurgiczno-ortopedyczny stosowany w leczeniu chorych poszkodowanych podczas wojny na Ukrainie i dostarczony do szpitala wojskowego we Lwowie.  Zakupiliśmy między innymi dwa urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran, dermatom, zestawy do stabilizacji zewnętrznej złamań oraz niezbędne narzędzia chirurgiczne. W tym miejscu należy zaakcentować, że nieocenioną pomoc w organizacji zakupów i w transporcie sprzętu medycznego uzyskaliśmy od Rotary Club  Zamość (Krzysztof Bork), Rotary Club Wolsztyn (Tomasz Bork) oraz od profesora dr hab. Marka Karczewskiego z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego  im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Jesteśmy wszyscy zaniepokojeni próbami dalszej destabilizacji sytuacji w Ukrainie. Wystąpienie naszej klubowej Koleżanki Katarzyny Bedanarek-Rajewskiej z RC Poznań odwołujące się do ukazania dramatycznej sytuacji szpitali i ośrodków medycznych w Ukrainie zostało nagrane i przedstawione podczas spotkań innych Klubów Rotary w Grants Pass i Medford w Oregonie. W lokalnej prasie ukazał się również artykuł, a w lokalnej stacji telewizyjnej – audycja poświęcona tematyce spotkania, której istotą jest profesjonalna pomoc medyczna ludności ukraińskiej z regionów objętych walkami. Wojna na Ukrainie zmienia Świat. Nadzieja w pomocy, współpracy i solidarności z Narodem Ukraińskim.

Agnieszka Cybal-Michalska, RC Poznań

Fot. z arch. RC Poznań

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Czyńmy wspólnie Magię Rotary!

Czyńmy wspólnie Magię Rotary!

Tradycyjnie już, 1 lipca  rozpoczyna się nowy rok rotariański. Z tej okazji, podczas Konferencji w Krakowie, ustępujący Gubernator Marek Wcisło…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.