Rotary Club Elbląg Centrum rozpoczął działalność

Rotary Club Elbląg Centrum rozpoczął działalność

Służyć innym ponad własną korzyść – to credo klubów rotariańskich na całym świecie, także nowo powstałego Rotary Club Elbląg Centrum. W sobotę, 26 września, odbyła się uroczystość inauguracji działalności i zaprzysiężenie członkiń klubu.

Czarne sukienki, białe marynarki i niebieskie apaszki… Nie to nie uczennice, to kobiety, które połączył wspólny cel – chęć niesienia pomocy innym. Spotkanie, które rozpoczęło działalność Klubu przyciągnęło delegacje z Klubów Rotary m. in. z Trójmiasta, Grudziądza, Bydgoszczy, Bartoszyc, Giżycka, Elbląga, Olsztyna, Białegostoku i Wrocławia. W obecności rodzin, przyjaciół i społeczności rotariańskiej 22 elblążanki zobowiązały się służyć innym ponad własną korzyść.-

  • Za nami uroczysta inauguracja i zaprzysiężenie, więc teraz możemy oficjalnie przystąpić do działania – mówiła w swoim wystąpieniu Dorota Wcisła, prezydent Rotary Club Elbląg Centrum. – Zaczynamy już w październiku akcją czytania książek dzieciom w szpitalach i przedszkolach.

Jak podkreślają Rotarianki, duża część zaplanowanych akcji i wydarzeń będzie ukierunkowana na pomoc dla dzieci. Będą to między innymi wydarzenia kulturalne, podczas których będą zbierane datki dla młodych uzdolnionych uczniów, dzieci niepełnosprawnych czy młodych sportowców. Już 6 listopada Rotary Elbląg Club Centrum zaprasza na koncert Edyty Geppert, podczas którego będą gromadzone środki na stypendia dla dzieci z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu oraz na  akcję “Zdrowe ząbki” – profilaktyki prozdrowotnej higieny jamy ustnej. Będzie to cykl spotkań z najmłodszymi, podczas których lekarka – za pomocą barwnej historii o złych bakteriach i dobrych ząbkach będzie przekonywać najmłodszych, że warto dbać o higienę.

W uroczystości, którą prowadził dyrektor Teatru im. A. Sewruka Mirosław Siedler, wzięło udział wielu znamienitych gości oraz rotarian z całej Polski. Elbląg odwiedziła Gubernator Dystryktu 2230 Rotary International Barbara Pawlisz oraz Gubernator Elekt Dystryktu 2230 Krzysztof Kopyciński. Była także poseł na Sejm Elżbieta Gelert, wicewojewoda warmińsko-mazurski Grażyna Kluge, w imieniu Marszałka Województwa – dyrektor Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego woj. warmińsko-mazurskiego – Jerzy Wcisła i wójt gminy Elbląg Genowefa Kwoczek. Byli także Lioni z zaprzyjaźnionych klubów. Wydarzenie uświetnił wzruszający występ dzieci z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.

– Dziękujemy za gratulacje i słowa wsparcia podczas naszej uroczystości. Takiego samego wsparcia będziemy potrzebowały podczas naszych akcji i liczę na to, że ludzi o dobrym sercu – którzy odpowiedzą na nasz apel – w Elblągu i okolicy nie zabraknie – dodaje Dorota Wcisła.

– W Elblągu od dzisiaj są już dwa kluby Rotary, szczęśliwe miasto, gdzie jest tyle ludzi, którzy chcą czynić dobro na rzecz innych – mówiła Gubernator Dystryktu 2230 Rotary International – Barbara Pawlisz podczas uroczystości.

Rotarianki przyrzekały m. in. służyć i dzielić się z potrzebującymi doświadczeniem, wiedzą, czasem i przyjaźnią, kierując się rotariańską dewizą „Service above self”, propagować najwyższe standardy etyczne w życiu osobistym, zawodowym i społecznym a także działać na rzecz zrozumienia, przyjaźni i pokoju. Klubami wprowadzającymi do społeczności rotariańskiej i opiekującymi się nowym klubem są Elbląski Klub Rotary, RC Bartoszyce i RC Gdynia.

Rotary jest najstarszą i jedną z najliczniejszych organizacji służebnych na świecie łączącą liderów różnych profesji i zawodów, działającą od 110 lat. Do Polski Rotary dotarło w 1931 roku, aby po wojnie powrócić dopiero w 1989 roku. Obecnie do tego ruchu w naszym kraju należy około 1700 osób, zrzeszonych w 75 klubach. 100 % środków zebranych podczas rotariańskich akcji trafia do beneficjentów, ponieważ Rotarianie pracują jako wolontariusze.

Aktualnie powstaje strona internetowa Rotary Club Elbląg Centrum. Z klubem można kontaktować się drogą mailową: rotary.elblag.centrum@gmail.com

Sylwia Warzechowska

RC Elbląg Centrum

fot. Damian Nowacki

Zobacz też

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

Ławeczka ku czci wielkiego Polaka

3 maja 2024 roku, w sercu malowniczych Druskiennik na Litwie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie upamiętniające postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.