Rotariańskie pompy ratują życie

Rotariańskie pompy ratują życie

Staraniem Klubu Rotary Lublin Centrum zakupiono sześć zestawów pomp dla pacjentów z Lubelszczyzny, cierpiących na Zespół Krótkiego Jelita. 

Jest to dokuczliwa choroba, będąca najczęściej skutkiem chirurgicznego usunięcia znacznej części, lub całego, jelita cienkiego. Są też przypadki chorobowe. Dolegliwość ta uniemożliwia chorym normalne funkcjonowanie. Podłączenie do kroplówki żywieniowej praktycznie uniemożliwia opuszczenie domu, czy szpitala. Zmagający się z tą chorobą żyją wyłącznie dzięki specjalnym preparatom i urządzeniom do żywienia pozajelitowego. Posiłki przygotowuje się im w specjalnym worku i podaje dożylnie przez cewnik umieszczony w układzie żylnym. Ten roztwór odżywczy podaje się przez kilkanaście godzin dziennie. Ten sposób postępowania pozostaje dla nich jedyną szansą na przeżycie.

Komfort życia osobom chorym na Zespół Krótkiego Jelita może podnieść specjalna pompa, którą da się przenosić na przykład w plecaku. Dzięki takiemu rozwiązaniu, chory odzyskuje swobodę przemieszczania się, niemal normalnego funkcjonowania w rodzinie, czy społeczeństwie. Pacjenci posługujący się takim urządzeniem utrzymują kontakty towarzyskie, chodzą do szkoły, studiują, zakładają rodziny, podejmują pracę zawodową.

Istotną przeszkodą dla pacjentów w posiadaniu przenośnej pompy są najczęściej względy finansowe. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje jedynie preparaty lecznicze i żywieniowe, co czyni wręcz niemożliwym opuszczenie domu (szpitala), a więc aktywność zawodowa, czy nauka, są  niemożliwe.

Dlatego też członkowie Klubu Rotariańskiego Lublin Centrum, którzy już wielokrotnie śpieszyli z pomocą osobom potrzebującym wsparcia finansowego i rzeczowego, i tym razem nie odmówili wsparcia. Wspomniane sześć zestawów pomp przekazanych zostało Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Pacjentów Leczonych Żywieniowo „Mogą Żyć”, znajdujących się w szczególnie trudnej, pod względem medycznym, sytuacji. W imieniu tej organizacji podziękowanie rotarianom przekazali: Iza Bylińska oraz dr Przemysław Matras. Powiedzieli  także, iż grupa pacjentów pilnie potrzebująca takiej pomocy, liczy kilkanaście osób.

Znaleźli się na szczęście i inni sojusznicy. Otóż Lubelska Akcja Charytatywna, służąca od  6 lat pomocą osobom znajdującym się w trudnej życiowo sytuacji, zakupiła i przekazała cierpiącym na Zespół Krótkiego Jelita, dwa komplety mobilnych pomp infuzyjnych.

Lubelscy Rotarianie zwrócili się także z prośbą do kolegów z polskich i zagranicznych klubów Rotary, z prośbą o wspomożenie ich w tym dziele i liczą na życzliwą uwagę.

Tekst i fot.: Zbigniew Miazga

RC Lublin Centrum

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.