Rotariańska Wspólnota Sztuki

Rotariańska Wspólnota Sztuki

Podczas Instytutu Rotary Gdańsku we wrześniu 2019 roku Małgorzata Karczmarzyk, Jerzy Koba oraz Tomasz Michalik ogłosili w obecności Prezydenta RI Marka Daniela Maloney, powstanie Rotariańskiej Wspólnoty Sztuki (Art. Fellowship). Inicjatywa ta spotkała się z dużym zainteresowaniem więc postanowiliśmy dalej działać i to działać szybko.

W poniedziałek 18 listopada 2019 roku spotkaliśmy się w Vienna House Andel`s w Łodzi, aby założyć Art. Fellowship. Fellowship można przetłumaczyć jako wspólnota i właśnie w tym duchu rozmawialiśmy. Grupy Fellowship w Rotary to grupy osób dzielące te same pasje a poprzez uczestnictwo możemy nawiązywać przyjaźnie na całym świecie, możemy stymulować swój rozwój zawodowy jak i prywatny. Regułą jest 25 członków z 5 krajów, nasza Grupa założycielska, która spotkała się w Łodzi obecnie liczy 9 osób (w kolejności alfabetycznej): Jerzy Genello (RC Warszawa Józefów), Sylwia Kalinowska (RC Biała Podlaska), Małgorzata Karczmarzyk (RC Gdynia Orłowo), Jerzy Koba (RC Łódź), Tomasz Korościk (RC Łódź), Elżbieta Majewska (RC Białystok), Tomasz Michalik (RC Białystok), Małgorzata Nikolska (RC Biała Podlaska), Robert Tondera (RC Warszawa Józefów). Mamy także osoby zainteresowane z USA, Ukrainy, Polski i teraz będą mogły oficjalnie do nas dołączyć.

Artyści w Rotary wspierają nasze projekty przekazując owoce swojej pracy, możemy poprzez wsparcie naszych kolegów i koleżanek artystów w obrębie Rotary tworzyć wspólne projekty, które zwiększą rozpoznawalność Rotary jako organizacji, naszych klubów w poszczególnych miastach i krajach oraz samych artystów. Nasza wspólnota także będzie wymianą doświadczeń i tworzeniem nowej wartości artystycznej.  Nasza grupa jest otwarta na wszystkie dziedziny sztuki, na galerie i ich właścicieli, kuratorów oraz miłośników sztuki, z każdego klubu, miasta, kraju czy też kontynentu.

Nasze hasło to „Rotary łączy świat poprzez uniwersalny język sztuki”

Spotkanie zorganizował Jerzy Koba oraz Tomasz Michalik, podczas spotkania wybraliśmy osoby, które znajdą się w zarządzie naszej wspólnoty. Prezydentem została jednogłośnie wybrana Małgorzata Karczmarzyk (RC Gdynia Orłowo), v-ce prezydentem Sylwia Kalinowska (RC Biała Podlaska), a sekretarzem Tomasz Michalik z RC Białystok. Sprawami finansowymi zajmie się Elżbieta Majewska z RC Białystok, Jerzy Koba i Tomasz Korościk z RC Łódź zajmą się materiałami promocyjnymi i przygotowaniem logo, Małgorzata Nikolska z RC Biała Podlaska oraz Robert Tondera z RC Warszawa Józefów, organizacją wydarzeń i wystaw. Pozostał nam Jerzy Genello z RC Warszawa Józefów nasze PR owe i marketingowe wsparcie.

Chcemy zorganizować pierwszą wystawę Rotariańską „Dialogi Sztuki”, wydać katalog kuratorski „Rotary Art.” Zorganizować warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, zorganizować plener, przygotować propozycję standardu współpracy artysty i klubów Rotary. Jako Wspólnota także chcemy wejść do świata cyfrowego i tam naszych artystów reprezentować, np. do Amazon czy też naszego Allegro.

Zapraszamy do naszej Wspólnoty Sztuki/Art Fellowship Rotarian chętnych do udziału w pracach oraz tych którzy chcą i będą nas wspierać.  Zgłoszenia proszę przesyłać na adres email Tomasza Michalika tomek_tomasz@gazeta.pl, ew. prosimy zgłaszać się do naszej zamkniętej grupy na FB Rotary Art. Fellowship https://www.facebook.com/groups/1368426229984495/?ref=bookmarks. Także dyskusje i informacje zamieszczamy na „MyRotary” https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/groups/art-fellowship

Jeśli macie wśród swoich kolegów i koleżanek z Rotary, w swoich klubach, ale także i w innych Dystryktach i krajach, osoby zainteresowane to bardzo proszę abyście także ich zachęcili do przyłączenia się do naszej Wspólnoty. Kolejne spotkanie planowane jest w Warszawie w dniach 11-12 stycznia. O dokładnym terminie i miejscu spotkania oddzielnie powiadomimy.

Tekst i fot: Tomasz Michalik, RC Białystok

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

27 maja 2024 r. pożegnaliśmy naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.