Zbigniew Borkowski

Działa w klubie: RC Gdańsk-Sopot-Gdynia

Przewodniczący KOMITETU KONFERENCJI DYSTRYKTU -SOPOT  (06.2016)