Sławomir Chmiel

Działa w klubie: RC Gdańsk-Sopot-Gdynia

Przewodniczący Komitetu ds. RYLA/RYLA Chair D2231 w kadencjach 2018/2019 i 2019/2020