Tomasz Grabowski

Działa w klubie: RC Gdańsk-Sopot-Gdynia

Odznaczony nagrodą „Paul Harris Fellow”

Sekretarz Dystryktu w kadencji 2015-2016