PDG Ryszard Kaszuba-Krzepicki

Działa w klubie: RC Gdańsk-Sopot-Gdynia

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2000/2001