Robert Kozielski

Działa w klubie: RC Łódź

Przewodniczący Komitetu ds. Rotary Foundation w kadencji 2015-2016