Rafał Mikołajewski

Działa w klubie: RC Inowrocław

Podkomitet ds Funduszu Rocznego (APF) – District Annual Fund Subcommittee Chair