Maciej Pawlisz

Działa w klubie: RC Warszawa Sobieski

Przewodniczący Komitetu Rotaract w kad. 2022/2023

Przewodniczący Komitetu Promocji Konwencji RI / RI Convention Promotion Chair Honolulu 2020

Przewodniczący Komitetu Promocji Konwencji RI / RI Convention Promotion Chair Hamburg 2019