RC Warsaw International

Miejsce spotkań:

Casa Ristoranti
Icchoka Lejba Pereca 1
00-849 Warszawa

Tel.:

+48 788 271 881

E-mail:

board@warsawinternational.rotary.pl

Strona WWW:

http://www.rotarysobieski.org

Prezydent

Olga Pawlisz

Wiceprezydent

Matthias Renz

Sekretarz

Anna Szlaska

Skarbnik

Piotr Krasnowski

Członek zarządu

Peter Chudy