Krystyna Janicz

Działa w klubie: RC Warsaw International

Przewodnicząca Komitetu ds. Rotaractu w kadencji 2015-2016