Karolina Kędzierska – Kapuza

Działa w klubie: RC e-Club Poland

Alumni Chair Podkomitet Alumnów w kadencji 2019/2020 i 2020/2021