RC e-Club Poland

RC e-Club Poland

Miejsce spotkań:

SKYPE: rotaryeclubpoland

E-mail:

eclub@rotary.org.pl

Strona WWW:

http://rotaryeclubpoland.pl

Prezydent

Marzena Dorota Sliz

Sekretarz

Aneta Mioduszewska-Freundlich

Skarbnik

Maria Niedzińska

Pierwszy E-Club Rotary w Polsce. Data charteru – 7 stycznia 2016

Adres Skype: RotaryeClubPoland

Zadania i cele stawiane temu klubowi są identyczne, jak wszystkim pozostały klubom ruchu Rotary International. Jedyną różnicą jest sposób komunikacji członków klubu, który polega na aktywnym wykorzystaniu elektronicznych systemów (usług) do prowadzenia wideokonferencji lub telekonferencji.

W zależności od potrzeb cotygodniowe wideokonferencje prowadzone są w środowisku SKYPE. Poza regularnymi wideokonferencjami członkowie klubu spotykają się bezpośrednio na kwartalnych posiedzeniach klubu organizowanych przez Zarząd w różnych lokalizacjach. Taki sposób komunikowania się oraz uczestnictwa we wspólnych projektach dedykowany jest do członków, którzy prowadzą bardzo mobilny tryb pracy zawodowej.

Klub jest zaangażowany w program PolioPlus oraz Global Water Program.