PDG Marian Jerzy Korczyński

Działa w klubie: RC Łódź

Gubernator Dystryktu D2231 2017-2018

IPDG D2231 w kadencji 2018/2019

Prezydent RC Łodź w latach 2004-2005

Przewodniczący Podkomitetu ds Grantów w kadencji 2015-2016