Dominik Sypniewski

Działa w klubie: RC Warszawa Sobieski

Przewodniczący Podkomitetu ds. stypendiów w kadencji 2015 – 2016