Aleksander Szwarc

Działa w klubie: RC Kołobrzeg

Przewodniczący Komitetu Historycznego w kad. 2020/20201