RC Kołobrzeg

Miejsce spotkań:

Hotel Ikar Plaza
ul. Wschodnia 35
78-100 Kołobrzeg

Tel.:

+48 607612593

E-mail:

kolobrzeg@rotary.org.pl

Strona WWW:

http://www.rotary.kolobrzeg.pl/

Prezydent

Magdalena Klugowska - Reszke

Sekretarz

Mirosław Mielczarek

Skarbnik

Jadwiga Chwiedczenia

CICO

Józef Skrzypczak