Rotarianie z RC Kielce w walce z COVID-19

Rotarianie z RC Kielce w walce z COVID-19

Rotary Club Kielce aktywnie włączył się w walkę z wirusem. Rotarianie zakupili:

  • 150 sztuk kombinezonów ochronnych o wartości 10 885,50 zł. oraz 150 sztuk przyłbic ochronnych o wartości 8 850 zł. Przedmioty te zostały  przekazane Oddziałowi Zakaźnemu Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach.
  • 4000 sztuk maseczek jednorazowego użytku o wartości 7 260,00 zł. które zostaną przekazane w ilości 2000 szt. dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej oraz kolejne 2000 szt. zostanie przekazane zostaną do rozprowadzenia przez bardzo prężnie działający i zaangażowany w pomoc ludziom potrzebującym wsparcia w trudnym okresie epidemii – Rotaract Kielce.
  • Filament do drukarek 3D, na których pracownicy i studenci Politechniki Świętokrzyskiej drukują przyłbice ochronne dla medyków  o wartości 940,50 zł.

Uruchomiliśmy proces zakupu maseczek specjalnych, nadających się do dezynfekcji w podwyższonych temperaturach – 500 szt., wartość około 10 000.00 zł. dla II Kliniki Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach.

Łącznie wydatki wynoszą ok. 37.000 złotych. Klub ma jednak darowizny członków i środki własne aby podejmować kolejne działania. Dodatkowo nasz kolega Mariusz Jabłoński przekazał ponad 100 litrów wysokiej klasy płynu do dezynfekcji.

Marcin Krzemiński, RC Kielce

Fot. z arch. RC Kielce

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.