Rotarianie współpracują na rzecz edukacji dzieci

Rotarianie współpracują na rzecz edukacji dzieci

Rotarianie słyną już z ogromnego poświęcenia na rzecz innych i podejmowania wielu inicjatyw, dzięki którym zmieniają świat na lepszy. 

Członkowie RC Gorzów, podjęli współpracę z Czepczyński Family Foundation (CFF), która zajmuje się wspieraniem edukacji, a jej czołowym projektem jest „ABC Ekonomii”. Jest to projekt skierowany do najmłodszych dzieci w wieku 5-10 lat. Fundacja stworzyła warsztaty z wiedzy ekonomicznej i finansowej dla najmłodszych, dopasowane do rozwoju i poziomu świadomości dzieci. Projekt składa się z książki „ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów” i 12 warsztatów z kartami pracy, scenariuszami zajęć i infografikami. Książka jest wydana w 5 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej i portugalskiej. Dzięki zaprzyjaźnionemu klubowi RC Sopot International powstają też wersje włoska i perska.

CFF została zaproszona na jedno z zebrań RC Łódź Reymont, na którym były również obecne władze miasta Łódź, dyrektorzy szkół i przedstawiciele Kuratorium Oświaty. Po owocnym spotkaniu, gorzowski Rotarianin i jednocześnie Prezes CFF Damian Kupczyk, wziął również udział w spotkaniu łódzkich Klubów Rotary, na którym przekazał pierwsze pakiety „ABC Ekonomii” dla 6 łódzkich szkół. Pakiety te zostały zakupione przez RC Łódź Reymont.

Niedługo później, Prezydent RC Łódź Reymont Paweł Brzeziński razem z Past Prezydent RC Łódź Centrum Wiolettą Brzezińską zaprezentowali portugalskojęzyczny projekt Fundacji w Rotary Santo Andre Campestre w Sao Paulo, gdzie lokalne szkoły i przedszkola będą mogły prowadzić warsztaty dla swoich dzieci.

Również, podczas corocznego Balu Łódzkich Klubów Rotary niemieckojęzyczne pakiety „ABC Ekonomii” zostały przekazane gościom z tworzącego się klubu Rotary z Drezna.

Dzięki tym działaniom, coraz więcej dzieci otrzyma podstawy wiedzy z zakresu ekonomii i finansów, co – mamy ogromną nadzieję – przyczyni się do zwiększenia ich dojrzałości i świadomości ekonomicznej w przyszłości. Badania pokazują, że każdy rok edukacji ekonomicznej przekłada się na 10% zwiększonego dochodu w przyszłości. Wierzymy w to, że edukację należy rozpocząć jak najwcześniej, aby już teraz mieć wkład w wychowanie odpowiedzialnych i świadomych pokoleń.

Katarzyna Muzyka-Jacheć, RC Gorzów Wielkopolski 

Fot. Jerzy Maciej Koba, RC Łódź i Paweł Brzeziński, RC Łódź Reymont

Zobacz też

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.