Rotarianie są fenomenem

Rotarianie są fenomenem

O pracy doktorskiej pt. „Kultura organizacyjna Klubów Rotary w Polsce” napisanej w 2007 roku pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Władysława Jachera na Uniwersytecie Śląskim, o gromadzeniu materiałów na temat Rotarian, kobietach w Rotary a także o kwestiach wizerunkowych i czarnym PR organizacji z dr Magdaleną Szczepańską rozmawiała Dorota Wcisła.

 

13 lat temu napisała Pani pracę doktorską na temat kultury organizacyjnej Klubów Rotary w Polsce. Skąd wzięło się zainteresowanie Rotary? Czy kiedyś działała Pani w Klubie Rotary lub Rotaract?

Mój Tata jest Rotarianinem i to on zainspirował mnie do wyboru takiego przedmiotu badań. Dzięki niemu miałam styczność z RC Grudziądz i możliwość uczestnictwa w jego przedsięwzięciach. Rotarianie, ich energia w niesieniu pomocy innym oraz kultura, którą tworzą, są fenomenem. Dlatego uznałam, że warto ten fenomen przeanalizować przez pryzmat kultury organizacyjnej. W pracy naukowej zajmuję się socjologią organizacji. Szczególnie interesujące są dla mnie właśnie badania kultur organizacyjnych. Do tej pory badano przede wszystkim kultury przedsiębiorstw. Uznałam, że ciekawym wyzwaniem będzie zbadanie organizacji non profit. Wymagało to zmiany podejścia i dostosowania narzędzi badawczych.

Gratuluję Pani wspaniałego taty, a tacie Karolowi Piernikowi serdecznie gratuluję takiej wspaniałej córki. Proszę powiedzieć jak wybór tematyki Pani pracy został odebrany na uczelni?

Bardzo dobrze. Mój promotor prof. Władysław Jacher z Uniwersytetu Śląskiego wspierał mnie merytorycznie na każdym etapie pracy. Również uznał, że zbadanie kultury organizacji non profit będzie czymś nowym i wzbogaci metodologię badań organizacji. W pewnym momencie wręcz wymusił na mnie, abym zweryfikowała hipotezę mówiącą o tym, że kluby działające na obszarze poszczególnych zaborów będą różnić się pod względem kilku wymiarów kulturowych. Pamiętam, że byłam zła i święcie przekonana, że nie ma tam żadnego związku, jednak wykonałam to pracochłonne zadanie i … okazało się, że korelacja występuje i to wyraźna!

Ta obszerna zawierająca ponad 244 strony praca zajmuje się wieloma aspektami funkcjonowania Rotary w Polsce. Począwszy od historii, poprzez zwyczaje, tradycje, symbole, funkcjonowanie Dystryktu, wiek, poziom wykształcenia i pozycję zawodową Rotarian a nawet kreowanie wizerunku organizacji czy stereotypy krążące na temat Rotary. To bardzo ciekawa lektura, pokazująca analityczne naukowe spojrzenie na naszą organizację. Ile czasu zajęło Pani zgromadzenie tego ogromu wiedzy jaki Pani zawarła w swojej pracy?

Same studia doktoranckie 4 lata, a gromadzenie materiałów ponad rok.

Podczas gromadzenia materiałów zebrała Pani dane od 222 Rotarian z 15 klubów. Czy taka ilość ankiet daje już dobry obraz organizacji?

Zdecydowanie tak. Na podstawie takiej próby badawczej można już stworzyć dokładny obraz badanego zjawiska. Liczba wypełnionych ankiet była duża, znacznie większa niż w standardowych badaniach sondażowych, za co Rotarianom bardzo dziękuję! Oprócz ankiet prowadziłam także analizę dokumentów czy obserwacje uczestniczące, np. uczestniczyłam w szkoleniach dla Rotarian i spotkaniach Dystryktu. Szczególnie cenne były wywiady eksperckie. Miałam ogromny zaszczyt realizować takie wywiady z Bohdanem Kurowskim, pierwszym Gubernatorem Dystryktu 2230, czyli pierwszego po drugiej wojnie światowej rotariańskiego dystryktu w krajach Europy Wschodniej. To była dla mnie nieoceniona skarbnica wiedzy. Oczywiście najdłużej wywiadami męczyłam mojego Tatę.

Ciekawe były pani spostrzeżenia na temat kobiet w Rotary a ocieplania klubowej atmosfery. Skąd wzięły się te wnioski?

Obecnie w polskich klubach Rotary jest sporo kobiet. Kilkanaście lat temu, gdy prowadziłam badania, kobiety były w mniejszości i łatwo można było zauważyć różnicę w atmosferze spotkań między klubami, w których działały kobiety, a tymi z męskim składem. Badania ankietowe potwierdziły istnienie takiej korelacji. Tak więc myślę, że dobrze się stało, że kobiet w Rotary jest coraz więcej.

Zaciekawiły mnie także zagadnienia dotyczące kreowania wizerunku Rotary i czarnego PR-u naszej organizacji. Ważna była także tematyka związana z wielością możliwości służenia innym i wnikliwej analizy sposobów pomocy jakiej udzielają kluby Rotary. Czy to wymagało dużej znajomości tej tematyki?

Dla socjologa te kwestie, często nazywane przez przedstawicieli nauk ścisłych „miękkimi”, są naturalnym przedmiotem analiz. Współczesne organizacje szczególnie muszą dbać o swój wizerunek. W dobie mediów społecznościowych informacja rozprzestrzenia się niezwykle szybko, niezależnie od tego czy jest prawdziwa; a poglądy wielu ludzi kształtowane są bardziej przez media i tzw. influencerów niż przez bezpośrednich znajomych. Czarny PR, szczególnie wobec tych, którym się powodzi zawsze był i nic nie wskazuje na to, by miał zniknąć. Nie warto się tym przejmować, tylko robić swoje.

Czy chciałaby Pani zostać kiedyś Rotarianką?

Może. Osobiście bardzo cenię sobie Waszą organizację.

Serdecznie zapraszamy do wstąpienia do Rotary. Myślę, że wielu Rotarian byłoby gotowych zaprosić Panią do swoich klubów, łącznie z naszym klubem RC Elbląg Centrum, w którym działają prawie same kobiety.

Fot. z arch. prywatnego dr Magdaleny Szczepańskiej.

Na głównym zdjęciu: dr Magdalena Szczepańska wraz z tatą Karolem Piernikiem – rotarianinem z RC Grudziądz

 

dr Magdalena Szczepańska – badacz społeczny, wykładowca w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Autorka pracy doktorskiej pt. „Kultura organizacyjna Klubów Rotary w Polsce” napisanej w 2007 roku pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Władysława Jachera na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

 

Zobacz też

Pomagają zbudować dom

Pomagają zbudować dom

Service above self. To motto każdego Rotarianina. Rotarianie z RC Młyniec Drugi głęboko wierzą, że pomagając innym zmieniają świat na…

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnanie Krzysztofa Wróblewskiego

Pożegnaliśmy w dniu 26 marca 2024 r. naszego Serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Zamość, Krzysia Wróblewskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.